KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Pensjonsløsning i kultursektoren Tjenestepensjon har vært et uløst og konfliktfylt tema i kultursektoren helt siden i fjor vår. De ansattes organisasjoner klarte ikke å få arbeidsgiverne med på en hybridordning, men er likevel fornøyd med en midlertidig innskuddsløsning. Det blir nye pensjonsforhandlinger ved neste hovedoppgjør i 2018, men inntil da gjelder den innskuddsordningen som partene er blitt enige om. – Vi kunne ikke ha en uavklart situasjon i to år til. Resultatet er det beste vi kunne oppnå mot en arbeidsgiver som har gått i vranglås, sier forhandlingsleder i LO Stat, Eivind Gran. Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i at det er et felles mål å jobbe for en ordning som har med noen av kvalitetene fra en hybridmodell, blant annet at den skal være kjønnsnøytral og livslang. PF MOBBETILTAK: Nesten 30.000 barn utsettes for utestengelse, mobbing eller trakassering. Tre forbundsledere vil ha flere yrkesgrupper som kan slå ring om elevene. colourbox.com – Elever trenger ogsåandre enn lærerne colourbox.com – Flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre skolehverdag, sier Mette Nord i Fagforbundet, Mimmi Kvisvik i FO og Anne Finborud i Skolenes landsforbund. De tre forbundslederne orgårdene, sier Mette Nord til spesielt ansvar for å involvere ganiserer ulike yrkesgrupper nyhetsredaksjonen ANB. alle skolens ansatte i arbeidet som sammen med lærerne er I tillegg til pedagoger, med skolemiljø og bidra til viktige for skolemiljøet og for jobber barne- og ungdomsat muren mellom de ulike Nye regler for bål elevenes trivsel. arbeidere, miljøterapeuter, yrkesgruppene brytes. Tidligere har det vært tilnærmet totalforbud mot å tenne bål i eller i nærheten av skog etter 15. april. Fra i år er disse reglene blitt mer fleksible. Nå er det tillatt å bruke hodet og tenne bål hvis det ikke utgjør noen brannfare. Samtidig er det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september utvidet til å gjelde all utmark. Enkelte kommuner har egne brannforskrifter. Hvis barnehagen skal ut og grille pølser, er det derfor alltid lurt å ta en telefon til brannvesenet på forhånd. PF Laget rundt eleven Mobbing er fortsatt et stort problem, og det er et allment akseptert tall at rundt 30.000 elever utsettes for trakassering og utfrysing, og også vold. – Lærere og skoleledere alene kan ikke løse dette. Vi trenger et bredere lag rundt elevene for å se helheten og hva som rører seg både i klasserommene og i skolehelsesøstre byggdriftere og kontorpersonale på skolene. De tre forbundslederne mener flere stabile og trygge voksne med ulik utdanning og kunnskap er sentrale i arbeidet med å redusere mobbing og gjøre det psykososiale miljøet på skolene bedre. Ansatte må involveres Forbundslederne er opptatt av at skoleledere også har et – De ansatte må spille på hverandres kunnskap og kompetanse for å komme tett nok på elevene og gi tilstrekkelig oppfølging av den enkelte, sier Mette Nord, Mimmi Kvisvik og Anne Finborud. Fagbladet ga i mars ut et eget temahefte om laget rundt eleven. Det kan lastes ned på fagbladet.no Tekst: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR