Tekst og foto: KATHRINE GEARD BIBLIOTEKENE PÅ MANGE ARENAER D D a den nasjonale bibliotekstrategien for 2015– 2018 ble lansert i august i fjor, erklærte Aslak Sira Myhre at de ville skape en bølge av arrangementer i landets folkebiblioteker. Virke middelet var en ny modell for tildeling av prosjekt- og utviklingsmidler der bibliotekutvikling, felles infra struktur og aktiviteter skulle prioriteres. Nå tyder mye på at direktøren for Nasjonalbiblioteket får det som han vil. Sist høst ble det delt ut over 24 mil lioner koner til møteplass- og kulturaktiviteter. Og snart vil ytterligere 20 millioner til bibliotekutvikling, som er samarbeidstiltak av forskjellig slag, drysse over bibliotek norge. – Samhandlingen og samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og biblioteksektoren er i rivende utvikling. Det har aldri tidligere vært så mange biblioteker som søker om midler og som kan aktivisere seg inn i de tiltakene vi har, sier Aslak Sira Myhre. I tall betyr det over 250 søknader, som er nærmere 100 flere enn tidligere. Gjennomfører tiltak For det er mer i vente. Av de 23 konkrete tiltakene som Nasjonalbiblioteket skal gjennomføre, vil trolig ti være ferdig i løpet av 2016. – Det er bare 14 vi kan bli ferdig med. De andre er rullerende, og vi skal ha startet alle, sier Sira Myhre. For eksempel skal Nasjonalbiblioteket levere metadata gratis til bibliotekene, noe som vil gjøre det mulig for lånere å søke i alle norske biblioteker. Samtaler med STRATEGIEN 2015–2018 Framtidas bibliotek skal være en aktiv formidler, møteplass og digital arena. Hovedtiltak: felles infrastruktur, ny modell for utviklingsmidler og flere ebøker og mer digitalt innhold. forleggere om salg av ebøker i bibliotekene er i ferd med å sluttføres. Og de har alt rustet opp depotbiblioteket, åpnet nytt automatlager i Mo i Rana og lansert formidlingstjenesten for film sammen med Norsk filminstitutt. – Hvordan blir utviklingen mottatt i bibliotekene? – Jeg er ikke den riktige til å vurdere det, men min følelse er at vi er i ferd med å skape noe stort. Vi er i ferd med å skape en samhandling, en entusiasme og et samarbeid i biblioteksektoren som både blir godt mottatt og peker i en retning hvor vi utvikler oss sammen. Framtidas bibliotek Bekymrede røster har likevel stilt spørsmål om skriftkulturen og bokarven havner i bakevja i framtidas folkebibliotek – som ifølge visjonen vil være tredelt: Et hus med bøker – en arena for formidling av kultur, kunnskap, foredrag og debatt – et digitalt tilgangspunkt og kompetansesenter. Myhre mener det er uttrykk for en feilaktig motsetningstenkning. Motstanden og kritikken mot bibliotekutviklingen, har ikke kommet fra bibliotekarer, men fra Morgenbladet, Klassekampen og folk på utsiden av biblioteket, påpeker han Men han er glad for diskusjon og tar det som et tegn på at folk er opptatt av biblioteket. Frie biblioteker Nasjonalbibliotekets hovedoppgave er å ta vare på to eksemplarer av alt som produseres i Norge. Eller som < Fagbladet 5/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKIR