Fagdager for gravferdsansatte SEKSJONSLEDER Gi oss flere menn De siste ukene har flere alvorlige overgrepssaker i barnehager blitt avdekket. Det må være alle foreldres mareritt. Å sette seg inn i situasjonen til hva foreldre og barn går gjennom i etterkant, er for de fleste av oss helt umulig. «De siste to dagene har vært preget av tårer, sjokk, sinne, frustrasjon og sorg. Det er rystende for foreldrene og ekstremt krevende for våre ansatte,» sa byråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen, om tida etter at det ble kjent at en mannlig ansatt hadde utført flere overgrep i en periode over fem år. Flere mannlige barnehageansatte uttalte i etterkant av disse tragiske hendelsene at de opplever stigmatisering, og en sa at de prøver å unngå å være alene med barn. I verste fall kan disse sakene bety at det blir enda mindre attraktivt for menn å velge seg til barnehagene. Det kan vi ikke la skje. Vi trenger menn i barnehagene. Derfor er det viktig at vi ikke snakker om dette som et problem med menn generelt, men ved enkelte ansatte. Vi kan ikke la slike Det må gjøres forferdelige hendelser føre til at en hel noe drastisk gruppe blir mistenkeliggjort. Barnefor å utjevne kjønns-hagelederne må samtidig jobbe med et balansen i oppvekst-pedagogisk opplegg for å forebygge og sektoren. avverge overgrep. Tall fra 2014 viser at det blant de ansatte kun var seks prosent menn i førskolen. I grunnskolen var 27 prosent menn. Tallenes tale er klare. Det må gjøres noe drastisk for å utjevne kjønnsbalansen i oppvekstsektoren. Arbeiderpartiets familieutvalg foreslår å innføre tilleggspoeng for elever og studenter av det underrepresenterte kjønn på opptak til linjer i videregående og høyere utdanning. I dag får kvinner ekstrapoeng på enkelte linjer. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme for menn? Undersøkelser viser at det på arbeidsplasser med en jevn fordeling av menn og kvinner påvirker arbeidsmiljøet i positiv retning. Barnehagene blir bedre der personalet utfyller hverandre, der ungene kan se at menn er like gode omsorgspersoner som kvinner. Flere menn gjør at enda flere barn får gode og trygge rollemodeller. METTE HENRIKSEN AAS Kirkegårdsforeningen har en rekke kurs og fagdager. Kurset i praktisk gravplassdrift i Tromsø ble arrangert i april, men 6.–8. september er det fagdager i Drammen der temaet er hvordan gravplassen, gravminner og skikker har utviklet seg. Barnehagelærerkonferansen Årets yrkes-NM skal arrangeres i Bergen 17.–20. oktober, sammen med en utdanningsmesse og yrkeslabyrint. Rundt 350 ungdommer i 25 forskjellige yrkesfag skal konkurrere om medaljer og ære, og mange av gullvinnerne vil bli tatt ut på yrkeslandslaget som skal representere Norge under Blant annet handler det om tilretteleggging av gravplassen for nye skikker og trær som kulturminner. Fagdagene inneholder befaring til gravplasser og et krematorium. Påmeldingsfrist er 30. juni. PF En konferanse for dem som er eller skal bli barnehagelærere arrangeres på Hell utenfor Trondheim 22. og 23. september. Årets konferanse vil ha ny barnehageforsikring, taushetsplikt, meldeplikt og ny rammeplan som sentrale temaer. Den vil også være en spennende arena for erfaringsutveksling mellom deltakerne. PF Yrkes-NM i Bergen i oktober øke antall barn fra 464 til 500. Dette innebærer økte utgifter. I tillegg er det et mål å øke lønningene til de ansatte i barnebyen for å forhindre gjennomtrekk. Men dette må foregå i samarbeid med andre SOS-barnebyer i Angola ettersom det skal være lik lønn i barnebyene i samme land. Ta kontakt med Fagforbundets barnebykontakt i ditt fylke for å bidra til vervingen. Så langt er det Fagforbundet i Finnmark som har vært flinkest til å verve nye støttespillere. Ta gjerne også en tur innom «Fagforbundets barneby» på Facebook. VV yrkes-VM i Abu Dhabi neste år. I tillegg til konkurranse, blir det også flere konferanser og seminarer for elever, lærere og foresatte. En viktig del av arrangementet er yrkeslabyrinten. Der kan ungdom og foreldre møte representanter fra en rekke fag. PF Barnebyen trenger din hjelp Fagforbundet SOS-barneby trenger 2000 nye faste bidragsytere i løpet av 2016. Fagforbundets barneby gir 120 foreldreløse barn et trygt hjem sammen med en SOS-mor, men når også ut til 464 barn gjennom lokalsamfunns- programmet. – Ved å sikre inntekt, utbedre boligen til forsørgeren og barna, hjelpe til med id-papirer, gi barnehageplass og hjelpe til med skoleplass øker vi muligheten for at barna får en god start på livet sammen med sin biologiske familie, sier Ingunn Eriksen, Fagforbundets barnebykontakt. I 2016 ønsker Fagforbundet å 38 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR