FÅR HJELP: Tayanisch vil ikke forlate far Hernes fang. En skoldingsulykke ga barnet en smertefull erfaring. Håpet er kirurgene som er eksperter på brannskader. PÅ EGNE BEN: 14-åringen levde i 12 år med sam men-FIKK HJELP: Abraham Gardin har fått hjelp på sykehuset Yekatit 12, der Haukeland grodde ben på grunn av ubehandlede brann skader: sykehus har bidratt til en brannskadeavdeling finansiert av Norad. Abraham ble kraftig Så tok kirurg Einar Eriksen hånd om skaden. forbrent under et epilepsianfall. Fagbladet 5/2016 < 49 fbaargang2016 fbseksjonKIR