KOMMUNEREFORMEN Glad det ble nei til storkommune Folkemeningen spriker, men hovedtillitsvalgt Tor Gunnar Johansen er glad for at innbyggerne vender ryggen til ny storkommune i Romsdal. Tekst og foto: KATHRINE GEARD K K ommunereformens første supermandag er over. Folkeavstemningene er talt opp. I Fræna kommune fikk sammenslåing med nærmeste nabo Eide klart flest stemmer. Nesten ingen ville bli med i en storkommune. I Eide er alternativet Eide-Fræna- Averøy mest populært. Men i Averøy vil hele 61,5 prosent fortsette som egen kommune. Gjør Fræna og Eide alvor av foreningen, får kommunen 13.250 innbyggere. Ei uke tidligere tar Sissel Røgh Stakvik og Tor Gunnar Johansen imot Fagbladet på hjemmebane. Et trangt lofts kontor i et gulmalt bygg huser flere fagforeninger. – Vi håper på et klart nei. Vi er store nok til å klare oss sjøl, mener lederduoen i Fagforbundet Fræna. Fra vinduet ser de ut mot Elnesvågen, kommunesen teret i Fræna kommune på Romsdalshalvøya. En gang kåret til landets styggeste tettsted selv om landskapet rundt er praktfullt. Bebyggelsen er spredt og de offentlige bygningene sjarmløse. Et typisk eksempel er rådhuset vegg i vegg, der Stakvik arbeider som konsulent i teknisk etat. Flere alternativer Fagforbundet Fræna har gjort sitt for å spre informasjon, skape debatt og mobilisere folk til å avgi stemme. Fræningene måtte velge mellom fire alternativer. De kunne si nei til enhver sammenslåing med andre kom muner. Eller ja til at Fræna slår seg sammen med naboen Eide kommune, eller med både Eide og Averøy kommu ner, eller å slå seg sammen med sju andre kommuner: Aukra Eide, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma. Storkommunen Romsdalshalvøya vil i så fall få 58.577 innbyggere. – De snakker om store og robuste kommuner. Men hva mener de med det? Ålesund sliter med dårlig økonomi, og Kristiansund er på Robek-lista, sier Stakvik. Også Fræna var inntil nylig i registeret over kommuner som er under administrasjon av sentrale myndigheter, men har nå fått kontroll på økonomien. Dagens Fræna med 9787 innbyggere ble til på 60-tallet da herredene Bud, Fræna og Hustad ble slått sammen. Den er fylkets største jordbrukskommune, har betydelig fiskerinæring og flere hjørnesteinsbedrifter. Omkring 1200 innbyggere pendler til jobb i Molde. Godt med fagfolk Fagforbundets fremste mener kommunen er stor nok til å klare seg sjøl. – Vi har allerede bra kapasitet innenfor spesialtjenester som barnevern, teknisk etat og skole, sier Stakvik – Slår vi sammen en haug med Ladaer, får vi ikke en Rolls Royce, bare en større Lada, påpeker Johansen. Han satt tidligere i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og jobbet som assistent i kommunal bolig for psykisk utviklingshemmede. Men siden 2010 har han vært hovedtillitsvalgt. Han har også deltatt i kommunens utvalg som har diskutert kommunereformen og utarbeidet intensjonsavtaler. Prosessen har vært en blandet opplevelse. – Det er bra at vi fikk komme til orde. Det er også bra at kommunen har innbyggerundersøkelser, folkemøter og folkeavstemning, sier Johansen. Samtidig syns han rådmannen og andre sjefer i administrasjonen kunne opptrådt mer nøytralt. – De kunne spart seg for en del uttalelser som var litt for pro Stor-Romsdal. Hva de stemmer privat, har jeg ingenting med, men som administrative sjefer bør de være mer tilbakeholdne. HOS NABOEN: Tor Gunnar Johansen i Fagforbundet Fræna mener sammen slåing med Eide er nestbest for Fræna. Her ved Atlanterhavsveien som ligger i Eide. 50 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR