KRYSSORD Hermod © 542 10-2015 Gråt Urt Land Asen Lute Moder- ne Pike navn SlepeSkift Moralsk Ruti- nert Ense Jod Norsk dikter Kløft Norsk elv Utgift Dyr Pine Båt Be- drager Frost Trykk- sak Instrument Publisitet Lurvet Krøtter Tekke Preg Nytt Plugg RekognosereBrus Polit. parti Inn- bringe Gutte navn Avtrede Dele- gasjon Heis Spania Måne- fase LøfteInter- jeksjon Gutte navn Presis Plass Toppen Nydelig PuggGutte navn Avl Hysterisk Revne Indignasjon Her- berge Om Ordner Over- rekke Vekt fork. Vinner An- falletGrinda Tumle Bonde redskap Bedrøvelig Gutte navn SlokneGjøreklar Flatemål Lever Person. pron. Gutte navnØster- rike Inndra Gjø Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 10. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 2 B OPS PTRB EDEN S TÅ MORO MED ØL BLEMME BEDRE A N RV N R RAGU KONG EL IDUN ENKEL LO FANTASTERI DI SSENS SNØRE RANE NE REEL S MAKTE GI G D E FI LM K S ED A I SNE S ENERGI NEØNS K D OTER PEIS DI RRE RIS EN HI STOL O GID TRETOPP E MI PRI VAT ER SEOUL GREI NER Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Knut Hovden 6740 Selje Unni Weie Sakshaug 7609 Levanger John E. Johnsen 2003 Lillestrøm 64 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR