SLYNGE MOT RYGGSMERTER: En prolaps i ryggen slo knockout på Anett Vines for to år siden. Etter ti uker på arbeidsrettet rehabilitering ser helsefagarbeideren igjen lyst på framtida: – Jeg trener jeg hver dag, har kuttet ut alle piller og er mye bedre. Therese Otterlei, fysioterapeut på Hernes institutt 3 TIPS 80 prosent av befolkningen opplever smerter i muskel- og skjelettsystemet i løpet av livet. Det er normalt og går oftest over. Slik kan smertene bli lettere å leve med: 123 Tenk hensiktsmessig, smertene er ikke farlige. Aktivitet er god medisin – bruk kroppen variert gjennom dagen. Fokuser på det du mestrer og trives med. ARBEIDS RETTET REHABILITERING • Et tilbud for personer som har fått nedsatt arbeidsevne slik at de ikke klarer å være i arbeid. • Består av både helse- og arbeidsrettede tiltak i én og samme rehabiliteringsprosess. • Tilbys både gjennom spesialisthelsetjenesten og Nav. • Kan foregå på arbeidsplassen og i institusjoner. Les mer på www.helse-sorost.no, eller www.nav.no fbaargang2016 fbseksjonKON