Foto: Fagforbundet Trondheim Foto: Fagforbundet Trondheim Mer enn forventet Elisabeth Cranner jobber som økonomisk rådgiver ved Nav i Moss. En stilling som krever høyskoleutdanning. Dessuten har hun mer enn 16 års ansiennitet. Dermed får hun 13.800 kroner i sentralt lønnstillegg fra 1. mai 2016 og ytterligere 16.300 kroner fra 1. august 2017. – Dette er mer enn jeg forventet, sier hun fornøyd. Oppgjøret omfatter også en liten gruppe som har stillinger som krever utdanning på masternivå. De teller beskjedne 287 årsverk i KS-området. Til gjengjeld kan de se fram til svært solide tillegg både i år og i 2017. Flere ansiennitetstrinn får tillegg på over 40.000 i 2016, og neste år er lønnstillegget på 16-årstrinnet 51.700 kroner. Fagbladet 5/2016 < 17 fbaargang2016 fbseksjonKON