KONTOR OG ADMINISTRASJON Nav vil gi merarbeidstrening selv Milliarder går til private tiltaksleverandører. Nå ønsker arbeids- og velferdsdirektøren at færre oppdrag skal gå til eksterne att- Foto: Thor Nielsen Nytt studium i digital sikkerhetskultur Høgskolen i Lillehammer og Norsk senter for informasjonssikring har utviklet et nytt studieemne i digital sikkerhetskultur. 20 studenter har snart fullført et pilotkull. Med gode tilbakemeldinger fra studentene og stadig større oppmerksomhet på IT-sikkerhet, startes et nytt kull til høsten. I dag er en organisasjons verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og -ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna. Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er dem som skal ha tilgang på informasjonen, som har det. Det blir løpende opptak ut juni. VV Vipp og trim mens du sitter Hvis du vipper på kontorstolen, har det en positiv effekt på kroppen, ifølge en undersøkelse fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Bevegelse og variasjon er alfa og omega for å holde seg sunn og frisk. Derfor bør du reise deg opp ofte og bevege deg – men å sitte i en stol med sentrert vippefunksjon, kan ha positive fysiologiske virkninger, ifølge undersøkelsen. VV 28 < Fagbladet 5/2016 JOBBHJELPER: – Vi spør deltakerne hva som er drømmejobben deres, og vi vurderer kortsiktige muligheter, sier veileder Yogeswaraw Sivapragasan ved Nav Heimdal. føringsbedrifter. Det betyr at Nav kan ta mer av den arbeidsrettede opplæringen selv, fremfor å sette ut oppgavene. I 2014 kjøpte Nav tjenester fra 31.000 tiltaksarrangører til en samlet pris av 6,6 milliarder kroner. Den største av disse var JobLearn (tidligere Reaktorskolen), som fikk utbetalt 124 millioner kroner fra Nav. Den nest største tiltaksarrangøren var Podium AS, som fikk utbetalt 94 millioner kroner. Nav gjorde jobben selv Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng viser til forsøksprosjektet «Kjerneoppgaver i Nav», der fem Nav-kontorer i et par år har overtatt oppfølgingsoppgaver som før ble satt ut til eksterne bedrifter. – Nav Heimdal er et supert eksempel. Ved hjelp av vår egen kompetanse får vi flere i arbeid enn om vi satte ut jobben, sier Vågeng til magasinet Velferd. I Heimdal var 108 arbeidssøkere med i prosjektet, og 64 prosent fikk jobb. Vågeng vil at erfaringene derfra skal overføres til andre Navkontorer. Fikk unge i arbeid – Det var spesielt unge som via jobbkurs ble hjulpet inn i arbeidslivet. Enkelte av ungdommene meldte seg frivillig, men de fleste var bedt av Nav om å delta, som en motytelse mot økonomisk sosialhjelp, forteller Øyvind Spjøtvold, veileder og ansatt ved kvalifiseringsprogrammet til Nav, til Fagbladet. Fortsatt mange innkjøp – Vi vil fremdeles trenge et nært samarbeid med attføringsbedriftene, for vi kan ikke løse alle oppgaver selv. Men jeg kan ikke sette mine medarbeidere til bare å bestille tiltaksplasser, sier Vågeng til Velferd. Spørsmålet om Nav bør gjøre mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, skal behandles i en stortingsmelding i løpet av våren. Tekst: VEGARD VELLE colourbox.com fbaargang2016 fbseksjonKON