MERKELIG DIAGNOSE: – Du savner sex, derfor må du finne deg en mann, sa legen til Isabella, som da hadde bodd to år i Norge. MERKELIG DIAGNOSE: – Du savner sex, derfor må du finne deg en mann, sa legen til Isabella, som da hadde bodd to år i Norge. RETTEN TIL HELSEINFORMASJON Alle pasienter har lik tilgang til helsetjenester, men også likeverdige språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Personellet helsetjenester, altså krav på å forstå og bli forstått. skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og Pasientrettighetsloven §3-5, Om informasjonens form, pålegger betydningen av opplysningene.» helsepersonell å tilpasse informasjonen til mottakeren og sikre at Offentlige myndigheter er pålagt å innføre interne systemer og rutiner informasjonen er forstått: «Informasjonen skal være tilpasset mottakerens som setter dem i stand til å legge til rette for god kommunikasjon og riktig individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og tilpasset informasjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet. > Fagbladet 5/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonKON