lsespråket MISFORSTÅELSER: – For personer som ikke behersker norsk, strekker språket ofte ikke til, sier Thor Indseth ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. Tiltak for bedreinformasjon Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse foreslår en rekke tiltak for å forbedre helseinformasjonen. Tiltak for innvandrere • Innføre førstehjelpskurs som en del av intro duksjonsprogrammet. • Utvikle et informasjonsopplegg som informerer om akutthelsetjenester.. • Videreutvikle Arbeidstilsynets informasjonsopplegg om grunnleggende HMS for arbeidsinnvandrere og. • Gjennomgå relevante offentlige nettsider for å legge til, kvalitetsforbedre og oversette informasjon om førstehjelp og akutttjenester Tiltak for helsepersonell • Helsepersonell bør få økt bevissthet om viktigheten av å bruke kvalifisert tolk. • Språkbarrierer og kommunikasjon med personer som kan lite norsk, bør være en integrert del av avdelingenes systemer for kvalitetssikring og kontinuerlige kompetanseheving. • Helsepersonell bør få undervisning i hvordan erfaringer fra krig og tortur kan påvirke enkelte pasientene. Motvirker fordommer • Det bør iverksettes tiltak som kan forebygge og dempe effekten av fordomsfulle stereo- typier ved tjenesteutøvelse. I helseutdanningene bør det undervises om fordommer og om de kognitive prosessene som ligger til grunn. • Ledere i akutt-tjenestene må tilegne seg kunnskap for å forebygge at personellets eventuelle negative fordommer og stereotypier overfor enkeltgrupper går ut over kvaliteten på tjenestene. • Skape trygghet for helsepersonell i arbeidet med innvandrere ved å inkludere migrasjon og helse i utdanningen. Fagbladet 5/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKON