SEKSJONSLEIAR Fagforbundets barneby trenger din hjelp Ei løn å leve av Fagforbundet og andre forbund er i skrivande stund midt i forhandlingar om løn for sine medlemmar. Dei lågast lønte i Fellesforbundet, dei tilsette i hotell og restaurant, er i streik. Fagforbundet uttrykkjer si støtte til dei streikande. Det går føre seg mykje på mange plan i eit hovudoppgjer. For dei som høyrer til i Seksjon kontor og administrasjon, er det viktig at pengane vert fordelt slik at både dei med real- og formalkompetanse får eit løft. Vi har fått signal om at årets oppgjer ikkje vert ein kjempefest, men samstundes er det Fagforbundet sitt mål at eit sentralt kronetillegg skal hindre at det vert større lønskilnader enn det alt er. Vi krev det same generelle tillegget for alle. Fagforbundet krev og, som dei har gjort i tidlegare oppgjer, at ei ny stillingsgruppe for fagarbeidarstillingar med tilleggsutdan ning vert oppretta. Det vil vere ein Eit sentralt stor siger for mange av våre om det kronetillegg vert innfridd. skal hindre at det Det er mange innanfor kontor og vert større lønsskilnader administrasjon som har mykje enn det alt er. relevant utdanning og tilleggskom petanse som dei ikkje får løn for. I tillegg til det generelle kronekravet og ny stillingsgruppe, krev LO Kommune ei justering av garantiløn og lønstillegg for ansiennitet. Forhandlarane krev og at det blir oppretta eit ansiennitetstillegg på 16 år for fleire av stillingsgruppene. Tiltak for å redusere lønsskilnadane mellom kvinner og menn er og tatt inn i kravlista. Mange veit at pensjon er eit viktig tema i dette tariffoppgjeret. Når det gjeld tenestepensjon, meiner LO Kommune at ein eventuell ny offentleg tenestepensjon skal vere livsvarig, kjønnsnøytral og byggje på dei reguleringsprinsippa som ligg i folketrygda. Til alle som er opptatt av løn og tariff, så er det berre å følgje med på nettsida til Fagforbundet. Alt som skjer, kan de lese om der. Britt Silseth Fagforbundet SOS-barneby trenger 2000 nye, faste bidragsytere i løpet av 2016. De eldste barna i barnebyen er nå 17 år og vil om ikke lenge ha behov for ungdomsboliger. I Fagforbundets barneby er det ikke bygget et slikt hus, og det vurderes om det skal leies leiligheter som et alternativ. Foreldreløse får hjelp Fagforbundets barneby gir 120 foreldreløse barn et trygt hjem sammen med en SOS-mor, men hjelper også 464 andre barn gjennom lokalsamfunnsprogrammet. – Ved å sikre inntekt, utbedre boligen, bistå med id-papirer, gi barnehageplass og skoleplass, øker vi muligheten for at barna får en god start på livet sammen med sin biologiske Yrkes-NM i Bergen i oktober Årets yrkes-NM skal arrange- res i Bergen 17.–20. oktober, sammen med en utdanningsmesse og yrkeslabyrint. Rundt 350 ungdommer i 25 forskjellige yrkesfag skal konkurrere om medaljer og ære, og mange av gullvinnerne blir tatt ut på yrkeslandslaget som skal representere Norge under yrkes-VM i Abu Dhabi neste år. I tillegg til konkurranse, blir det også flere konferanser og seminarer for elever, lærere og foresatte. En viktig del av arrangementet er yrkeslabyrinten. Der kan ungdom og foreldre møte representanter fra en rekke fag, og snakke direkte med ungdom om utdanningsveien de har valgt. PF Fagforbundet inviterer til fagkonferanse 1.og 2. september der temaet er samarbeid, kompetanse og kvalitet. Innlederne vil ta for seg emner som relasjonskompetanse, veiledningskompetanse, vold og trusler, integrering og mangfold familie, sier Ingunn Eriksen, Fagforbundets barnebykontakt. I 2016 ønsker Fagforbundet å øke antall barn fra 464 til 500. Dette innebærer økte utgifter. I tillegg er det et mål å øke lønningene til de ansatte i barnebyen for å forhindre gjennomtrekk. Men dette må foregå i samarbeid med andre SOS-barnebyer i Angola ettersom det skal være lik lønn i barnebyene i samme land. Din hjelp trengs Ta kontakt med Fagforbundets barnebykontakt i ditt fylke for å bidra til vervingen. Så langt er det Fagforbundet i Finnmark som har vært flinkest til å verve nye støttespillere. Ta gjerne også en tur innom «Fagforbundets barneby» på Facebook. VV Konferanse for Nav-ansatte og personalmedarbeidere og samarbeid på tvers av stat og kommune. Konferansen er et faglig tilbud og er særlig relevant for arbeidstakere innenfor personal, administrasjon, ledelse og for ansatte i Nav. VV 38 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON