BRANNOFRE I FATTIGE LAND VELLYKKET: To dager etter første operasjon. Så langt alt vel. Samsam vil få sårbehandling i ei uke før hun er klar for hudtransplantasjoner. – Vi skal klare å bygge opp igjen dette, også øyelokket. Samsam skal få all den gode behandlingen vi kan gi. Pasientene som havner hos kirurg Einar Eriksen har trukket et vinnerlodd. De får en behandling vi tar som en selvfølge her hjemme, men som mangler for de fleste. Forkrøples av manglende behandling Ubehandlede brannskader er et stort helseproblem i fattige land. De som overlever brannulykker, påfølgende skader og infeksjoner, blir som oftest invalidisert. Legemsdeler forkrøples og gror sammen av arrvev. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at ti millioner funksjonsår går tapt hvert eneste år som en følge av ubehandlede brannskader. Doktor Einar Eriksen har viet livet sitt til å gi flest mulig brannskadde i fattige land en tilnærmet lik mulighet for å leve videre som den brannskadde i rike land har. – De har ikke penger, ingen bryr seg om dem, de går for lut og kaldt vann, sier Einar Eriksen. Han ble oppmerksom på omfanget av invalidiserte mennesker etter brannulykker da han var lege i Sør-Etiopia fra 1987 til 1993. – Jeg vet ikke hvor mange skudd-, pil- og spydskader vi behandlet i året, men det var én ting jeg reagerte på, og det var alle brannskadene og mennesker invalidisert på grunn av manglende behandling, forteller Eriksen. Likevel var det én spesifikk hendelse i legens liv, som avgjorde – som brakte ham tilbake til studiene for å spesialisere seg på plastisk kirurgi etter brannskader, for deretter å returnere til Etiopia; det var da hans datter, 14 måneder gammel, forbrant begge hendene. – Det skjedde i Norge på begynnelsen av 90-tallet. I dag har hun ingen mén, ikke engang arr, takket være brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen. Hadde hun levd i Etiopia, ville hendene vært fullstendig forkrøplet. For meg ble det et kall å gi så mange som mulig en tilsvarende sjanse som det min datter fikk, for- teller Eriksen. Bygde brannskadeavdeling Det er 17 år siden han returnerte til Etiopia som spesialist på brannskader. I de påfølgende årene bidro han og flere andre norske leger til oppbyggingen av brannskadeavdelingen ved det lokale sykehuset Yekatit 12 i Addis Abeba – et prosjekt ledet av Haukeland sykehus og finansiert av Norad. I dag leier Eriksen plass ved Korean hospital og det amerikanske Cure hospital. – All behandling er gratis. Jeg «selger» pasient for pasient til giverorganisasjoner i Europa og USA, forteller kirurg Einar Eriksen. Nå er målet å få bidra til opplæring av flere brannskadekirurger ved afrikanske sykehus. – Det trengs sårt i de aller fleste land. 44 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON