Foto: Martin Guttormsen Slørdal Foto: Norsk Folkehjelp IKKE SAMARBEID: – Vi må lage samordningsregler for dem som er 62 år. Ikke for de yngre, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Arbeidsministeren får refs Arbeiderpartiet og SV reagerer kraf-pensjon med den gamle folketrygden, men ikke den nye, og om fem år vil de første kullene som omfattes tig på signalene fra arbeidsministeren av den nye ordningen, nå pensjonsalder. om å gå rett til Stortinget med nye pensjonsregler for de eldste arbeidstakerne i offentlig sektor. – Dersom regjeringen har tenkt å skape konflikt i pensjonsspørsmål og droppe den norske samarbeidsmodellen, får den ikke støtte fra oss til det, sier Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen til NTB. Rett til Stortinget Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har kategorisk avvist kravet om å bringe pensjonsspørsmålet inn i tariffoppgjøret. I stedet har hun gått rett til Stortinget med et forslag til samordning mellom tjenestepensjon og den nye folketrygden for alle over 62 år. Det fins allerede regler for å samordne tjeneste- Forhandlingsbrudd Det ble ikke enighet i forhandlingene mellom partene i statsoppgjøret, der pensjon var tema, men arbeidstakerorganisasjonene har varslet at de vil bringe pensjon inn i meklingen. Den var ikke avsluttet da Fagbladet gikk i trykken. – Kravet fra arbeidstakerne er i tråd med pensjonsforliket fra 2005. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å la forhandlingene bryte sammen på dette grunnlaget, sier Kirsti Bergstø fra SV. LOs nestleder Tor Arne Solbakken reagerer også på behandlingen. – Vi pleier å ha dialog på forhånd. Det vil jeg sterkt oppfordre statsråden til å holde fast ved, sier han. Tekst: frifagbevegelse.no Sparer på lønnsoppgjøret Kommunene sparer over 800 millioner kroner på årets lønnsoppgjør, ifølge Kommunal Rapport. I nasjonalbudsjettet var det lagt inn en forventet årslønnsvekst på 2,7 prosent, mens resultatet har en beregnet ramme på 2,4 prosent. Rekordhøy arbeidsløshet Arbeidsledighetstall fra Statistisk sentralbyrå viser at 135.000 nå er uten jobb. Det er like mange som under bankkrisa i 1993, det høyeste som er målt i etterkrigstida. Judith Selnes er død Tidligere leder i Hjelpepleierforbundet, Judith Ingeborg Selnes, sovnet fredfullt inn 3. mai, knapt 86 år gammel. Bodø-kvinnen var en beskjeden og tilbaketrukket ledertype, men forbundet oppnådde en rekke faglige rettigheter og forbedringer de åtte årene hun satt som leder (1977–1985). I 1978 fikk hjelpepleiertittelen rettslig beskyttelse, og samme år fikk forbundet sin første tariff avtale i eget navn. Fagforbundet lyser fred over Judith Ingeborg Selnes’ minne. Støtte til Ecuador Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps arbeid etter jordskjelvet i Ecuador med 100.000 kroner. Pengene som blir samlet inn vil gå til en beredskapsgruppe som er spesialtrent for søk og redning i byer der bygninger har rast sammen, for eksempel på grunn av jordskjelv. Vil du hjelpe? Send SMS JORDSKJELV til 2160 og gi 200 kroner. Fagbladet 5/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonSAM