Ikke alt kan læres gjennom teori Fagskole for deg som jobber med barn gir deg formell kompetanse Med fagskole innen helse- og omsorgsfag øker du din formelle kompetanse. Kompetanse gjennom teori og praksis - les mer om fagskole på aof.no Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra vårt tilbud: • •Lederutdanning - helse og omsorgAutisme, pedagogiske tiltak som virker! • Arkivkurs - to dager • Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser • Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager • Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten • – se mer på fagakademiet.no Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid (KIBU) Dette er kun et lite utvalg fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Fagbladet 5/2016 < 23 fbaargang2016 fbseksjonSAM