SAMFERDSEL OG TEKNISK Hårfin enighet for frisørene Etter forhandlinger utover kvelden og natta torsdag 28. april ble Fagforbundet og NHO Handel enige om en ny tariffavtale for frisører. Fagforbundets forhandlingsutvalg anbefaler resultatet, som nå skal ut til uravstemning blant medlemmene. – Vi gikk inn i forhandlingene med krav om å heve minstelønnssatsene opp til et nivå på linje med mannsdominerte yrker. Vi er ikke helt i mål, men vi er kommet et godt stykke på vei, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. Dette er de nye timesatsene: Frisøransatt uten svennebrev: kr 138 Mindre enn to års ansiennitet: kr 149 To–fem års ansiennitet: kr 154 Fem–ti års ansiennitet: kr 161 Mer enn ti års ansiennitet: kr 172 OT Kurs og fagdager for gravferdsansatte Kirkegårdsforeningen i Fagforbundet arrangerer fagdager 6.–8. september i Drammen der temaet er hvordan gravplassen, gravminner og skikker har utviklet seg. Fagdagene inneholder befaring til gravplasser og et krematorium. Påmeldingsfrist er 30. juni. Senere blir det fagdager for krematorieansatte, saksbehandlere og beslutningstakere knyttet til urne graver og kremasjonsvirksomhet. Sted er ennå ikke bestemt. PF Vi beklager Håkon Glenne, landmåler og medlem i Fagforbundet, var medforfatter av fokusartikkelen «Privatisering av eiendoms- Kjempet mot katastrofenDa reaktor fire i Tsjernobyl kraftverk eksploderte, startet samtidig tidenes største brann- og redningsaksjon. 26. april ble 30-årsdagen for atomulykken i Tsjernobyl markert. Samme dag ble flere hemmeligholdte dokumenter frigitt. De fyller ut en historie om en brann- og redningsaksjon uten sidestykke. Til sammen 6217 brann- og redningsmenn, flere titusen utkommanderte hjelpemannskaper, ingeniører, teknikere og eksperter risikerte liv og helse. På spill sto de øvrige tre reaktorene. De kjempet for å hindre en eksplosjon med et potensial ti ganger større enn Hiroshima- bomben. Halve Europa kunne blitt direkte berørt. Utkommandert De første timene kjempet 69 brannmenn mot flammene. Det skulle ta tre uker å få kontroll. – Vår første oppgave var å trekke slanger i korridorene under reaktor tre og fire. Vi visste lite om hva vi holdt på med, forteller Anatolij Gubariev. I dag leder han organisasjonen for overlevende hjelpe- og ryddemannskaper, de såkalte likvidatorene. Akutt syke – Myndighetene innrullerte alle de kunne. På to dager var jeg omskolert til brannmann i en 350 mann stor bataljon, forteller Gubariev, som var i Oslo i forbindelse med 30-årsmarkeringen. Han forteller om sin første morgen i Tsjernobyl, etter én dags intenst arbeid ved reaktoren: – Vi ble innkvartert i en gymsal og sovnet momentant. Da jeg våknet, sto folk ute og kastet opp. Vi fikk diare, toalettkapasiteten var sprengt. Halve bataljonen ble sendt på sykehus før dagen var omme. Gubariev jobbet i Tsjernobyl i 35 dager. Han ble syk først senere den sommeren, men måtte til Tyskland for å få riktig kreftdiagnose og operasjon. Få av hans kollegaer lever i dag. – Myndighetene nektet å anerkjenne at vi ble syke av tjenesten. Fortsatt vet vi ikke hvor sterke doser vi faktisk ble utsatt for, forteller han. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS OVERLEVDE: Lars Egeland (t.h.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus var en av dem som fikk høre Anatolij Gubarievs dramatiske historie fra redningsaksjonen etter Tsjernobyl-ulykken. «Myndighetene nektet å anerkjenne at vi ble syke av tjenesten.» måling er ingen god løsning» i forrige nummer av Fagbladet. Dette var dessverre falt ut. 28 < Fagbladet 5/2065 fbaargang2016 fbseksjonSAM