– Elever trenger Renholderne på Stord andre enn lærerne – Flere voksne med ulik yrkesbakblir kommunale igjen grunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre sko- Anbudstida for ren- FORNØYD: – Vi har jobbet hardt for rekommunalisering, sier Per Jarle Valvatne. en varighet på to år, med op sjon på forlengelse i ytterligere to år. – Vi har jobbet langsiktig med å snu flertallet, med informasjon og fakta til politikerne, forteller Per Jarle Valvatne, leder i Fagforbundet Stord/Fitjar. Han er svært fornøyd med at de fikk et solid flertall for Foto: Fagforbundet å la det kommunale renholdet utføres av kommunen igjen. Noen glade – andre sinte Renholderne er godt fornøyd med vedtaket. – Vi er glade. Dette høres veldig bra ut, uttalte renholdernes talsperson, Helga Breidvik, til avisa Sunnhordland etter avstemmingen der rekommunalisering ble vedtatt med 23 mot 11 stemmer. Høyres representanter var derimot veldig indignert. – Det er skremmende at fagforeningene har fått styrende makt i Stord kommune, sa Reidun Aasheim (H) fra taler- stolen, og hevdet at forslaget var respektløst overfor privat sektor. – Dette er en gladsak, sa Lene Susann Pilskog (Ap), ifølge avisa, og la til at dette var et av partiets valgløfter. Tekst: OLA TØMMERÅS lehverdag, sier Mette Nord i Fagfor bundet, Mimmi Kvisvik i FO og Anne hold i Stord kommu ne varte i bare to år. Finborud i Skolenes landsforbund. De tre forbundslederne organiserer Et nytt flertall i kom ulike yrkesgrupper som sammen med lærerne er viktige for skolemiljøet og for elevenes trivsel. – Lærere og skoleledere alene kan ikke løse mobbeproblemene. Vi trenger et bredere lag rundt elevene for å se helheten og hva som rører seg både i klasserommene og i skolegårdene, sier Mette Nord til nyhetsredaksjonen ANB. I tillegg til pedagoger, jobber barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter, helsesøstre byggdriftere og kontorpersonale på skolene. PF colourbox.com munestyret har nå vedtatt at kommunen skal drive renholdet selv. For to år siden ble renholderne i Stord kommune overdratt til ISS Facility Service, selskapet som hadde seiret i kommunens første anbudskonkurranse for renhold. For Fagforbundet og rundt 40 renholdere var dette et nederlag. Men på kommunestyremøtet 28. april i år snudde vinden. Sentrumspartiene støttet Arbeiderpartiet og SV i deres forslag om ikke å fornye kontrakten med ISS som går ut 1. oktober. Jobbet langsiktig Kontrakten Høyre og Frp sørget for at ble inngått i 2014, hadde Sigrid har jobbet 50 år med renhold og kantine Mange hedres for lang og tro tjeneste, men få etter hele 50 år. Sigrid Aalandslid (70) ble nylig hedret med Norges vel medalje, og er fortsatt i jobb. Renholder og kantinemedarbeider Sigrid Aalandslid har vært hos samme arbeidsgiver siden 20. januar 1966; ved psykiatrisk avdeling Lier i Vestre Viken. Der startet hun ved storkjøkkenet og har siden drevet avdelingens kantine og jobbet i renholdsavdelingen ved sykehuset. Aalandslid begynte som 20-åring, og planlegger å avslutte sin arbeidskarriere i løpet av 2016. – Hun utfører oppgavene i ro, og har en unik evne til å skape en god atmosfære med sin tilstedeværelse, sier hennes nærmeste leder, seksjonsleder Annette Hoem. Lise Gundersen er tillitsvalgt for Sigrid Aalandslid og forteller om en politisk og samfunnsengasjert person. – Hun er opptatt av rettferdighet, omsorg og solidaritet, og er en sterk, real og god kollega. Noe mange av de ansatte har fått erfare, forteller hun. OT UVANLIG: Sigrid Aalandslid (70) er hedret med Norges vel medalje for lang og tro tjeneste etter hele 50 år i tjeneste for psykatrisk avdeling i Vestre Viken. Foto: Vestre Viken Fagbladet 5/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonSAM