Ungarns feiere har fått nok. År med jobbene deres på anbud har sendt risikoen til værs, og lønninger og kvalitet til bunns. Nå skal tjenesten igjen under offentlig kontroll. Tekst: OLA TØMMERÅS Feideut anbudspolitikken O O ppmerksomheten var stor da den nystiftede fagforeningen, Kemenyseprök Orszagos Szakszervezete (KOSZ), marsjerte opp foran parlamentet i Budapest sist sommer. De var lei av regelbrudd, mangel på utstyr, mangel på opplæring, høy risiko og lønninger som ble presset ned til under lovfestet minstelønn. Lovendringer som kunne ha bedret forholdene, var forsøkt gjennomført, men hadde stoppet i parlamentet to måneder tidligere. – Ingenting skjedde Demonstrasjonen ble etterfulgt av løfter om bedre betingelser. – Men sommeren gikk og høsten kom, og da fyringssesongen startet, hadde fortsatt ingenting skjedd, forteller president Csaba Vámos i feierforeningen KOSZ til Fagbladet. Da ga Ungarns feiere en kraftfull og effektiv beskjed. Mer enn tre hundre feiere, om lag en tredel av alle i hele landet, meldte samlet ifra om at de sier opp sine stillinger, finner seg annet arbeid og lar ungarske piper sote ned. Blir en statlig tjeneste Desember kom svaret fra regjeringen: Innen 1. juli i 2016 skal feiertjenesten være en statlig tjeneste og organiseres i brann- og redningsetatene. Kommende anbudsrunder for feiertjenester er avlyst. Innen 2024 skal den siste kontrakten med private selskaper være avviklet. Csaba Vámos er fornøyd. – Både kvalitet og arbeidsforhold hadde nådd et bunnivå. Det er forskjeller på selskapene, men mange henter feiere rett fra gata og setter dem i gang med minimal opplæring. Når det i tillegg mangler utstyr både for å sikre feieren og for å utføre jobben, så blir det farlig for både oss og befolkningen, fastslår han. Under fjorårets demonstrasjoner blottla feierne det dårlige nivået på feiertjenesten og brannsikkerheten. Det ga dem oppmerksomheten de trengte. – Kravene våre er ikke urimelige. Det dreier seg om utstyr så arbeidet kan utføres trygt og med kvalitet som forhindrer branner, gir oss en akseptabel lønn og seriøs organisering av arbeidet, sier Vámos. Sju ble fire hundre Det begynte i oktober 2014. Da hadde det ulmet lenge blant feiere i Ungarn, spesielt etter at feieravgiften ble halvert og med det inntektsgrunnlaget til selskapene. Profittapet ble hentet inn gjennom mer bruk av ufaglærte og lavere lønninger. I oktober gikk sju feiere i byen Eger sammen og dannet fagforeningen Kemenyseprök Orszagos Szakszervezete. I dag, halvannet år senere, er nesten halvparten av alle landets feiere medlem. < 32 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM