FEIERE I UNGARN • Har rundt 900 feiere. • Feiertjenesten settes på anbud fylkesvis, der seirende selskap får monopol på å utføre tjenesten. • 48 selskaper konkurrerer om kontraktene. • Halvparten av selskapene er eid av lokale myndigheter – de øvrige av kommersielle interesser. • Det største selskapet er Föketüsz Kft i Budapest med 230 feiere. TRENGTE KONTROLL: Feiere på jobb i Budapest. Fagforeningen har lykkes i å stoppe fram tidige anbud. Foto: Föketüsz Kft Fagbladet 5/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonSAM