LAGSPILL: – Helsepersonell er dyktige på hvert sitt felt, men ideen om team- arbeid var ny, forteller Kenneth Wangen. Underviste i Etiopia Aha-opplevelsene kom tett da brannkonstabrannkonstabel ved Porsgrunn brann- og redningsvesen, og Kenneth Wangen ved Lørenskog brann- og Vanskelig oppgave – Det er vanskelig å bygge brannkompetanse her. Jeg har faktisk blene Kenneth Wangen og Glenn Lauvik redningsvesen er invitert til å gi undervisning i utrykning og brannberedskap ved Nordic Medical Center aldri opplevd en brannøvelse, sier sykehusdirektør Kjell Magne Kiplesund ved NMC. bistod med opplæring av personell på et syke( NMC) i Addis Abeba. I tillegg skal de legge opp brannsikkerhetssystemer på det nye sykehuset. NORDIC MEDICAL Glenn og Kenneth rakk å gi samtlige ved sykehuset en gjennomgang i hvordan de må handle hus i Addis Abeba. Undervise og studere CENTER (NMC) • Etablert i 2012 i ••ddis ved brann. Kjøkkenpersonell, renholdere, sykepleiere, leger, ambu- Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Bindeleddet er Burn Camp. Flere le ••beba. ytt sykehus i et lansepersonell og sjåfører lærte ger og sykepleiere i Addis Abeba omgjort hotell ble of••sielt også hvordan de bør handle på et – Første oppgave ved en bilulykke? kommer fra Haukeland sykehus i åpnet i november i fjor. skadested og bruk av nytt utstyr. spør Glenn Lauvik ambulansesjåførene. Svar: – Egen sikkerhet. Vi vet jo ikke hva som venter i bilen: kniv, våpen, kanskje sprengstoff, svarer en Bergen, og har tidligere vært drivkrefter i å starte opp sommerleiren for barn med brannskader i Norge – en leir der Glenn Lauvik og Kenneth • •••• er et sykehus med europeisk standard som tilbyr legetjenester til familier og privatpersoner, spesielt i det – Først og fremst kunne vi bidra med nye ideer. De var alle dyktige på sine områder, men teamarbeid og felles innsats var nytt. Sjåførene sjåfør. Wangen er frivillige organisatorer internasjonale miljøet i er veldig dyktige i trafikken, men Det meste er annerledes, og det hvert år. Etiopia. ble ikke brukt ved ulykkesstedet, meste av opplæringsplanene blir til Nå er de to invitert for å gi syke• ••ro••tt fra driften går til forteller Kenneth Wangen. underveis. Her var det toveis undervisning i to uker i begynnelsen av april. huspersonell sårt tiltrengt kompetanse. Samtidig skal de studere brannskadearbeid i Etiopia (se reporbistandsarbeid. •• tillegg utdanner sykehuset lokale sykepleiere, for tida 2•• elever. Røykvarslere ble montert før duoen reiste hjem, i tillegg til at de hjalp til med å utarbeide en plan for Glenn Lauvik, som til daglig er tasje side 40–45). branndører og sikkerhetssystemer. Fagbladet 5/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonSAM