SEKSJONSLEDER Fagforbundets barneby trenger din hjelp Fagforbundet SOS-barneby Ingunn Eriksen, Fagforbundets trenger 2000 nye, faste barnebykontakt. Selvgjort er velgjort Selvgjort er velgjort, heter det, men det er nok en sannhet som kan ha store modifikasjoner. Det er ikke alltid ting blir best når vi gjør det selv det hender ganske ofte at fagfolk kan gjøre bedre arbeid enn vi greier hjemme på kjøkkenbenken eller i garasjen. Når det gjelder den kommunale velferden, er det derimot ingen tvil om at selvgjort er velgjort. Det er ingen som er proffere på å drive en kommune enn de kommunalt ansatte. Likevel hører vi lovprisninger av hvor viktig det er med kommersielle aktører i det offentlige. En ting er pleie og omsorg; der skjønner mange at det er best at fellesskapet løser det selv, men så snart vi ser mot teknisk sektor, er forståelsen nesten helt fraværende. I store deler av offentlig sektor er anbud og privatisering av renhold og andre tekniske tjenester snarveien til sparte penger. Prisen på renhold skal lavest mulig, nesten uansett konse- kvenser. Det er neppe noe område der renhold er viktigere enn i sykehusene våre. Renhold på Stadig flere drar sykehus krever høy kompetanse og skylappene for dyktige fagarbeidere. Dette fins på øynene og setter sykehusene i dag, og å konkurranse renholdet ut på anbud. utsette renholdet er å gamble med pasientenes liv og helse. Likevel ser vi at stadig flere drar skylappene for øynene og setter renholdet ut på anbud. De private selskapene har sikkert både flinke og kvalifiserte medarbeidere, men hva hjelper det når stoppeklokke og profittjag fratar dem muligheten til å gjøre jobben på en god måte. Med egne ansatte til å utføre renholdet får vi ansatte som ser helheten og er en del av den. Vi i Fagforbundet vet at renhold er et yrke som krever kompetanse. Det er et eget fag. Et fag og et yrke der de skal ha gode arbeidsvilkår og en anstendig lønn. Det er derfor Fagforbundet vil beholde renhold og andre offentlige tjenester i offentlig regi. Det gir kvalitet på tjenestene og sikrer ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. STEIN GULDBRANDSEN bidragsytere i løpet av 2016. De eldste barna i barnebyen er nå 17 år og vil om ikke lenge ha behov for ungdomsboliger. Fagforbundets barneby er det ikke bygget et slikt hus, og det vurderes om det skal leies leiligheter som et alternativ. Foreldreløse får hjelp Fagforbundets barneby gir 120 foreldreløse barn et trygt hjem sammen med en SOS-mor, men hjelper også 464 andre barn gjennom lokalsamfunnsprogrammet. – Ved å bidra til å sikre inntekt, utbedre boligen, bistå med id-papirer, gi barnehageplass og skoleplass, øker vi muligheten for at barna får en god start på livet sammen med sin biologiske familie, sier Kurs for renholdsledere Flere barn – økte utgifter I 2016 ønsker Fagforbundet å øke antall barn fra 464 til 500. Dette innebærer økte utgifter. I tillegg er det et mål å øke lønningene til de ansatte i barnebyen for å forhindre gjennomtrekk. Men dette må foregå i samarbeid med andre SOS- barnebyer i Angola ettersom det skal være lik lønn i barnebyene i samme land. Din hjelp trengs Ta kontakt med Fagforbundets barnebykontakt i ditt fylke for å bidra til vervingen. Så langt er det Fagforbundet i Finnmark som har vært flinkest til å verve nye støttespillere. Ta gjerne også en tur innom «Fagforbundets barneby» på Facebook. VV Yrkes-NM i Bergen i oktober 21. og 22 september holder Fagakademiet et todagerskurs i Langesund. Kurset er lagt opp for renholdsledere, renholdere som ønsker å bli leder, husøkonomer, byggdriftere eller vaktmestere, driftsledere og andre med ansvar for renhold. Følgende temaer står på programmet: ledelse med fokus på meg selv som ressurs, mennesketyper, konflikthåndtering og teambygging, framtidas renhold, nye materialer, metoder og utstyr, økonomi og byggforvaltning, HMS med fokus på utstyr, kjemi, materialer og ergonomi. OT Årets yrkes-NM skal arrangeres i Bergen 17.–20. oktober, sammen med en utdanningsmesse og yrkeslabyrint. Rundt 350 ungdommer i 25 forskjellige yrkesfag skal konkurrere om medaljer og ære, og mange av gullvinnerne blir tatt ut på yrkeslandslaget som skal representere Norge under yrkes-VM i Abu Dhabi neste år. I tillegg til konkurranse, blir det også flere konferanser og seminarer for elever, lærere og foresatte. En viktig del av arrangementet er yrkeslabyrinten. Der kan ungdom og foreldre møte representanter fra en rekke fag. PF 38 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM