Rådmannens plikt å innstille Det falt heller ikke i god jord at rådmannen innstilte på å inngå en intensjonsavtale med kommunene i Stor- Romsdal. Fagforbundenes felles arena (FFA), som representerer rundt 1500 yrkesaktive medlemmer i kommunal sektor, gikk ut mot innstillingen og uttalte at FFA ville ha bevaring av kommunen som førsteprioritet, og sammenslåing med naboen Eide som nestbeste alternativ. Fagbevegelsen mener en storkommune vil gå ut over arbeidsplasser og svekke lokaldemokratiet. Rådmann Anders Skipenes svarer at regjeringen har bedt kommunene utrede ny struktur og at fellesorganet Romsdals regionråd (ROR) konkluderer med at Romsdalshalvøya- alternativet best møter målene for kommunereformen. – VET FOR LITE OM KONSEKVENSENE Fagforbundet er ikke prinsipiell motstander av sammenslåing, men mener det må skje på grunnlag av fakta, frivillighet og folkeavstemninger. – Vi mener faktagrunnlaget fra regjeringen er ytterst tynt, sier Unni Hagen i Strategisk stab. Hun opplever at små kommuner er skeptiske fordi de ikke aner konsekvensene av reformen. – De er særlig bekymret for at sentraliseringen kan føre til nedleggelse av grendeskoler og andre tilbud. Kommunal Rapport har funnet ut at 265 av kommunene kommer tapende ut med forslaget til nytt inntektssystem. Vinnerne blir de største kommunene. Fagforbundet mener inntektssystemet undergraver prinsippet om frivillighet. I juni skal Stortinget behandle forslaget, som har flertall med Høyre, Frp og Venstres stemmer. – Jeg sammenholdt de fire kriteriene regjeringen har formulert med statusen for Fræna og konkluderte på samme vis. Selv om dagens kommune er stor nok alene, er det ingen som kjenner virkeligheten om fem–ti år, sier Skipenes, som også mener det er riktig å skjele til nabokommunenes behov. – I enhver sak vil det være uenighet om hva som skal legges til grunn. Og noen mener rådmannen ikke skulle innstilt i det hele tatt. Men det er rådmannens rett og plikt å innstille. Tror på naboen Blant kommunepolitikerne er meningene delte. To av KrFs tre representanter mener framtidas utfordringer best løses i et større fellesskap. Senterpartiordfører Tove Henø < Fagbladet 5/2016 < 47 fbaargang2016 fbseksjonSAM