SLÅSS FOR RUSMISBRUKERE:SLÅSS FOR RUSMISBRUKERE: Foto: Steinar Eggen NEKTET Å LA SEG KNEBLE Miljøarbeider Svein Olav Skogstad ble uthengt som en illojal medarbeider, men nå får han full støtte av Sivilombudsmannen. Tekst og foto: STEINAR EGGEN – Jeg føler jeg har fått medhold på absolutt alle punkter, og at Sivilombudsmannens konklusjon er krystallklar. Det normale burde være at kommunen trakk tilbake beskyldningene mot meg, og at de trakk tilrettevisningen. Men jeg er usikker på hva jeg kan forvente, sier Svein Olav Skogstad. Hans tvist med kommunen startet da trøndelagskommunen vedtok å legge ned arbeidstilbudet for rusmisbrukere som Skogstad var primus motor for. 60-åringen gikk ut i lokalavisa og støttet brukerne som fortvilte over vedtaket. Lite tillitvekkende Han ble innkalt på teppet av arbeidsgiver der han fikk «forhåndsvarsel om advarsel». Hans svar på dette ble lagt ut på kommunens intranett og gjengitt i lokalavisa. Skogstad fikk så en skriftlig tilrettevisning fra kommunen. Dette nektet han å godta, og krevde at Levanger kommune trakk tilrettevisningen og beskyldningene i forhåndsvarselet. Men det ble tilbakevist av kommunens øverste ledelse, og saken ble klaget inn til Sivilombudsmannen. Konklusjonen derfra er ikke til å misforstå: «Samlet sett gir kommunens behandling av personalsaken et lite tillitvekkende inntrykk,» skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Urettmessig inngripen Ombudsmannen har lagt stor vekt på å vurdere retten til ytringsfrihet versus lojalitetsplikten for en kommunalt ansatt. Sivilombudsmannen har i flere tidligere uttalelser påpekt at arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens interesser. Sivilombudsmannen poengterer at kommunen må tåle å få kritikk og VIKTIG STØTTE: Sivilombudsmannen støtter Svein Olav Skogstads rett til å kritisere Levanger kommunes vedtak om å legge ned et arbeidstilbud for rusmisbrukere. negative tilbakemeldinger på tiltak som planlegges. Kommunens tilrettevisning innebærer derfor en urettmessig inngripen i Skogstads ytringsfrihet, mener sivilombudsmann Falkanger. Ingen beklagelse Ombudsmannen ber i uttalelsen om å bli holdt orientert om kommunens oppfølging av saken, men Levangers rådmann Ola Stene varsler ingen vesentlige endringer. Han tar den krasse kritikken fra Sivilombudsmannen til etterretning, men akter ikke å be Skogstad om unnskyldning. Fagbladet 5/2016 < 49 fbaargang2016 fbseksjonSAM