DEBATT REKRUTTERING Fra helsefagarbeider til sykepleier på 1-2-3 Norges kommuner har en konstant og brysom mangel på sykepleiere på sykehjem, i hjemmesykepleien og i annen kommunal helsetjeneste. Politikerne setter høye mål om flere sykepleiere, flere helsefagarbeidere og færre ufaglærte, men har konstant mangel. Det er stor turnover blant sykepleierne de ansetter. De er som regel unge og uerfarne, og de slutter fort fordi mangel på kollegaer presser dem til overarbeid, overtid og overveldende ansvar. Noen er utbrent og skifter yrke, eller går ned i stilling. Betydelige personlige og samfunnsinvesteringer går tapt. Behovene meldes fra år til år uten at noen prøver finne varige løsninger. Forslag til løsninger blir framsnakking og krav om økt status og lønn. Men hjelper det? Fagforbundet må forme en nasjonal strategi for kompetanseheving av kommunenes ansatte; hvordan ufaglærte blir fagarbeidere og hvordan helsefagarbeidere kan bli sykepleiere. Forvandlingen av sykepleiefaget fra et praktisk fag til akademisk spesialitet med høyskolekompetanse og teori som førende ideal, har vist seg lite vellykket. Vi utelukker da den gruppa som kunne bli de beste sykepleierne, nemlig helsefagarbeiderne og hjelpepleierne. Fra 1970-årene kunne svenske hjelpepleiere med fem års praksis og gode anbefalinger ta en avkortet sykepleierutdanning. De hadde generøse permisjonsregler med lønn. De ble sykepleiere på tre semestre istedenfor fem. Mange av dem fortsatte å jobbe på sykehjem og i hjemmesykepleie og sto for kontinuitet og metodeutvikling. Jeg hadde selv gleden av å undervise begge gruppene i flere år. De unge sykepleierstudentene som kom fra videre gående, var studievante og studiemotiverte og klarte seg bra teoretisk, men de med yrkeserfaring var virksomhetsvante og virksomhetsmotiverte og klarte totaliteten av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter mye bedre. Da Sverige ble med i EU, ble det ikke lenger mulig å fortsette denne utdanningen. Fagforbundet må bruke energi for å finne en løsning på rekrutteringen, ellers blir problemet uløst og vi må øke bruken av vikarbyråenes import av sykepleiere fra Baltikum og Polen, og vi bidrar til å tømme disse landene for nødvendige fagfolk. Carl Anders Wingren, opplæringsansvarlig i Fagforbundet Halden og Aremark SAMHOLD OG RESPEKT Solidaritet Ta imot ei hånd som bever, mange sliter og har det tøft. Solidaritetens tanke lever, samle krefter til felles løft. Samhørighet videre må dyrke, samhold, en arv til våre neste. Stå sammen, vis mot og styrke, viktige oppgaver til felles beste. Nød og smerte mange kjenner, hjelp og støtte gir livet mening. Ikke alt kan kjøpes for penger, la tanken bli den gode gjerning. Noen føler dagen ond og slem, usikkert hvor veien videre går. Alene uten foreldre og hjem, sorg og fortvilelse i hjertet rår. Gi trøst til et sørgende hode, fellesskapet skal videre vandre. Viderefør tanker varme og gode, solidaritet for hverandre. Steinar Fagervik Foto: Sissel M. Rasmussen Spesialtilbud på strømSom stolt samarbeidspartner av LOfavør kan vi tilby gode strømavtaler til deg som er medlem av et LO-forbund. Ønsker du å bli oppringt for et godt tilbud send sms JA til 06103. Les mer om avtalen på fjordkraft.no/lofavor Nyhet! Fagbladet 5/2016 < 55 fbaargang2016 fbseksjonSAM