AKTUELT Store kommuner er ikke bedre enn små Det fins ikke forskning som viser at større kommuner er bedre enn små, sier professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap på Universitetet i Agder. Han har arbeidet med spørsmål om struktur og størrelse på kommuner i snart 20 år, og mener forskningen tvert imot viser at innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd med lokaldemokratiet enn folk i større kommuner. PF Ønsket som LO-nestleder Fagforbundets Gunn Karin Gjul er ønsket som ny nestleder i LO av sentrale krefter i LO-systemet. – Dette så jeg ikke skulle komme, Hessen Følsvik, er høyaktuell som er hennes knappe kommentar da den ene nye nestlederen i LO. Hun Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) konfronhar bakgrunn fra Handel og Kontor. terer henne med disse opplysnin-Dermed ligger det i kortene at den gene. andre nestlederen må komme fra Gunn Karin Gjul har en lang kar-Fagforbundet – LOs største forbund. riere som stortingsrepresentant for Leder i Fagforbundet, Mette Ap bak seg. I dag er sørtrønderen Nord, vil ikke kommentere Gjuls ansvarlig for samfunns- og myndigkandidatur, men poengterer at det hetskontakt i Fagforbundet. er helt naturlig at Fagforbundet er KANDIDAT: Gunn Karin Gjul er ønsket som nestleder i LO. Nåværende LO-nestleder Hansen del av ledelsen i LO. Christian Gabrielsen, med bakgrunn Dagens LO-leder, Gerd Kristiansen Valgkomiteen blir først valgt når i Fellesforbundet, er i realiteten kommer nettopp fra Fagforbundet. LO-kongressen starter. Der er det sikret som ny leder, ifølge ANB. Både hun og nestleder Tor-Arne Solnaturlig at Fagforbundet vil spille Det skal også velges to nestbakken må gå av på LO-kongressen en viktig og sentral rolle i arbeidet ledere, og én av de to må være i mai neste år på grunn av aldersbemed å besette toppvervene. kvinne. Førstesekretær i LO, Peggy stemmelsene. Tekst: ANB og frifagbevegelse.no Sterk fagbevegelse gir gode samfunn Når dette skrives, er mange av tariffoppgjørene ferdige. Likevel gjenstår det en del av de rundt sytti oppgjørene Fagforbundet gjennomfører i løpet av året. Medlemmene våre i kommunene var fornøyd med lønnsoppgjøret. Uravstemningsresultatet viser det. For første gang i Fagforbundets historie gjennomførte vi elektronisk uravstemning for vel 160.000 medlemmer, og deltakelsen doblet seg fra forrige uravstemning. Svarene gir oss visshet om at vi har gjennomført et godt lønnsoppgjør for de ansatte i kommunene. En viktig begivenhet i norsk fagbevegelse denne våren sto de streikende hotell- og restaurantarbeiderne for. De gikk seirende ut av konflikten med NHO og superrike hotelleiere med Olav Thon i spissen. De gjennomførte en Mette Nord, forbundsleder imponerende streik, og fikk gjennomslag for hovedkravet om forhandlinger på arbeidsplassen sin. I en næring hvor inntjeningen er så forskjellig fra bedrift til bedrift, er det av stor betydning at de ansatte får sin rettmessige andel av verdiene som skapes. Mange forsøker å snakke ned fagbevegelsens betydning og mener at streikeretten er gått ut på dato. De streikende viste oss det motsatte. Det nytter å stå på for rettferdige krav. Stor ros til Fellesforbundet, som nå også får mange nye medlemmer. Vi står midt i kampen om et anstendig arbeidsliv. Arbeidstakerne samler seg og organi serer seg fordi de ser truslene som sosial dumping representerer, og de ser at antallet arbeidsløse stiger. Det å ha trygghet for jobb, kunne brødfø seg sjøl og sin egen familie, går aldri ut på dato. Det går aldri ut på dato å ha innflytelse på egen arbeidsplass og over sin egen arbeidstid. Mange arbeidsgivere snakker om behovet for økt fleksibilitet. I en periode i livet setter kanskje ungdom pris på en løsere tilknytning til arbeidslivet, men ønsket om fast jobb oppstår raskt når ungdommen skjønner at virkelig fleksible blir de egentlige ikke før de har en fast inntekt. Å jobbe mot ulikhet og fattigdom, og for en rettferdig fordeling av verdiskapningen, er Fagforbundets viktigste mål. Sammen med et rettferdig skattesystem, gir tariffoppgjørene oss den beste muligheten for å nå disse målene. Jeg ønsker alle medlemmer og familiene deres en riktig god sommer. 6 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL