Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra vårt tilbud: •Arbeidsgivers styringsrett •Barn med tilknytningsvansker •Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager •Hva saksbehandlere må tåle i møte med brukerne •Konferanser - for helsesekretærer og skolesekretærer •Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten •Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk Dette er kun et lite utvalg – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra vårt tilbud: •Arbeidsgivers styringsrett •Barn med tilknytningsvansker •Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager •Hva saksbehandlere må tåle i møte med brukerne •Konferanser - for helsesekretærer og skolesekretærer •Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten •Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk Dette er kun et lite utvalg – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive som har vært medlem i minst seks måneder. Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre, f.eks. arbeidsgiver eller Nav. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed- lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre- utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert data- tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbun- det.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. 26 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL