• Vikarpool ga fast jobb Vikarene slapp å miste jobben, men fikk i stedet tilbud om fast jobb i en vikarpool under siste store omstilling av helsevesenet i Fredrikstad. Side 30 • Lønnsom seniorpolitikk Det kan være svært lønnsomt å ha en god seniorpolitikk. Kommunene får rundt 200.000 kroner i årlige utgifter for hver arbeidstaker mellom 62 og 65 år som går av med AFP. Side 36 • Aktivitet framfor medisinering FOKUS: Å gi tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter til personer med demens, kan gi bedre resultater enn farmasøytisk behandling, skriver ergoterapeut Kai Inge Solheim. Side 40 «Det er ingen ting i veien for at en helsefagarbeider skal kunne utføre sykepleiefaglige oppgaver.» Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Motiverer til hjemmetrening Etter to års videreutdanning i rehabilitering bidro Lene Brattberg, Kirsti Forsberg og Britt Helen Kværnerud til store endringer i hjemmetjenesten i Gjøvik. Side 32 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 6/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonHEL