HELSE OG SOSIAL – Hastverk i barnevernet Hastverksarbeid preger regjeringens reformering av barnevernet og den stortingsmeldingen som nylig ble lagt fram av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, mener Fagforbundet. – Forsøket i Røyken, Alta og Nøtterøy burde ha vært gjennomført og evaluert før stortingsmeldingen ble lagt fram, mener Raymond Turøy, leder i Seksjon helse og sosial. I høringssvaret sier forbundet også at det er vanskelig å vurdere forslaget før vi kjenner framtidig kommunestruktur. – Forslaget tar ikke høyde for at halvparten av landets kommuner har mindre enn 3000 innbyggere. Sammenslåing av kommuner blir derimot forskuttert, sier Turøy. Fagforbundet er også kritisk til utskilling av statlig institusjonsbarnevern, da dette kan medføre en drastisk økning i privatiseringen. KES Maren til Bergen Maren Strømsodd Saltnes (17) gikk av med seieren i fylkesmesterskapet i helsearbeiderfaget i Buskerud. Hun går nå andre året på Hønefoss videregående og har praksis ved Sokna omsorgssenter i Ringerike kommune. Også i de andre fylkene er vinnerne kåret, og alle reiser til Bergen og NM i oktober. Der blir det avgjort hvem som blir norgesmester og som dermed skal delta i WorldSkills i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater i 2017. KES Foto: Vilde Mikkelhaug forening. Hun minnet om at de alle har en akademisk grad da hun ønsket over 50 deltakere velkommen til Fagforbundets første fagdag i ernæringsfysiologi. – For å få anerkjennelse må vi holde oss oppdatert, mener hun. Getz er derfor glad for at medlemmene i Norsk ernæringsfaglig forening (NEFF) og Fagforbundet fikk dette faglige tilbudet med noen av landets største kapasiteter på området. Krav til oppdatering Foreløpig får NEFF-medlemmer et emblem som bevis for sin deltakelse på fagdager i regi av NEFF og Fagforbundet. Andre profesjonsgrupper, som leger og advokater, NYTTIG VISITT: Liv Elin Torheim, leder av Nasjonalt råd for ernæring, og seniorrådgiver Arnhild Haga Rimestad i Helse- og omsorgsdepartementet (t.h.) delte sin kompetanse med Michaela Getz (i midten) og de andre deltakerne på fagdagen om ernæringsfysiologi. – Fagdagen ga mer kunnskap Verdsetting av faget ernæringsfysiologi som fag og anerkjennelse av dem som har tatt bachelor eller master, er alfa og omega for leder Michaela Getz og resten av styret i Norsk ernæringsfaglig har krav til en viss mengde årlig deltakelse på faglige arrangementer som betingelse for medlemskap. Getz syns det er naturlig at fagforeninger som organiserer medlemmer i fag som utvikler seg fort, stiller den typen krav til medlemmene. – Foreløpig er ikke dette aktuelt for oss. Akkurat nå er det viktigst å tilby medlemmene oppdatering, sier hun. Det er en kjent sak at mange av medlemmene til NEFF har problemer med å få faste stillinger fordi de har tatt en utdanning de trodde skulle gi dem tittelen ernæringsfysiolog. – Noen av oss er arbeidsledige, andre arbeider med noe helt annet enn ernæring, og mange har dessverre mistet motivasjonen til å kjempe for faget. I en slik situasjon skal vi hjelpe medlemmene våre opp og fram blant annet ved å gi dem interessant faglig påfyll, sier Michaela Getz. LO for selvstendige Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet informerte om LOs arbeid for selvstendig næringsdrivende. Hun sa at Fagforbundet sammen med andre forbund jobber for å styrke tilbudet for dem. – Gjennom LO selvstendig jobber forbundene på tvers for å sikre at de som driver for seg selv, ikke trenger å stå alene. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 28 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL