HJEM TIL MEG: – Jeg var ikke i stand til å reise noe sted for å trene, så det var avgjørende at dere kom til meg, sier Anne Nilsen til hjemmetrener Kirsti Forsnes. FAGSKOLE Fagskoleutdanningene er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et alternativ til høgskole- og universitetsutdanning. De fleste utdanningene i helse- og oppvekstfag gjennomføres på deltid og kan derfor kombineres med jobb. – Nå behandler vi alle likt, sier Solveig Skar. Hun mener innsatsen både er blitt mer systematisk, rettferdig og bedre ved at innsatsen er flyttet fra passiviserende avlastning til opplæring og trening. For tjenestelederen veier det tungt at brukerne har fått bedre tjenester, men også at hverdagsrehabilitering er samfunns økonomisk lønnsomt. Involverte alle kollegaene Etter avtale med arbeidsgiver avklarte de fem ansatte tidlig i studiet at temaet for deres felles prosjekt var kartlegging av nye brukere. De ville undersøke om et nytt kartleggingsskjema ved innkomstsamtalen kunne føre til at de var bedre forberedt til første møte med ny bruker og til bed- re tjenester. Studentene utførte en spørreundersøkelse blant kollegaene. Det kom fram at mange av de ansatte hadde liten kunnskap om FORDEL FOR FAGSKOLEN: – Tett samarbeid har gjort studiet vårt bedre, mener Monica Rustad. brukers hjemmesituasjon og ressurser. De visste heller ikke mye om hvilke tiltak som skulle utføres hos den enkelte og hvorfor. – Alle som var på jobb en bestemt uke, fikk prøve ut førsteutkastet til nytt kartleggingsskjema og foreslå endringer, forteller Kirsti Fosnes, en av studentene. Hun understreker at absolutt alle, uavhengig av yrkestittel og ansettelsesforhold, ble inkludert, siden de alle møter brukerne. Undersøkelsen av hvordan nye brukere var blitt møtt, kommentarer og forslag til endringer viste ifølge Fosnes at hjemmetjenesten hadde et stort forbedringspotensial. Konklusjonen var at hjemmetjenesten trengte et nytt system for kartlegging og prosedyrer. I prosjektperioden utarbeidet studentene derfor et nytt kartleggingsskjema som ble prøvd ut i fire avdelinger og som nå brukes ved alle førstegangssamtaler med nye brukere i hele hjemmetjenesten i Gjøvik. Prøver å motivere Hver avdeling i kommunens hjemmetjeneste har nå et hverdagsrehabiliteringsteam. Teamet består av flere helsefagarbeidere og sykepleiere som samarbeider tett med ergo- og fysioterapeut. Etter inn 34 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL