Uunnværlige – Seniorene er den mest stabile arbeidskraften vi har. De er ferdig med barn og eventuelle skilsmisser, sier personaldirektør Anne Hellandsjø i Skedsmo kommune. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT M M er fritid gjør at Inge Merete Høines får tid til å komme seg mellom øktene. – Dermed blir det færre sykmeldinger, sier pleiemedarbeideren ved Korshagen boliger i Skedsmo kommune. Høines steller, pleier og lager mat til beboere som har psykisk utviklingshemning. Cirka én dag i uka, avhengig av turnusen, har hun fri, men får likevel full lønn. – Jeg er veldig fornøyd med seniortiltaket, og vil forsette å jobbe så lenge det går an. På den ukentlige seniordagen tar jeg meg av de fem barnebarna mine, sier hun. Dempet eldrebølgen I Skedsmo startet seniortiltakene i 2003. En lokal eldrebølge slo inn blant de ansatte, og organisasjonen ble tappet for verdifull kompetanse. I tillegg gikk en tredel av arbeidstakerne ut i avtalefestet pensjon (AFP), noe som kostet kommunen mye. Personalavdelingen tok derfor initiativet til en livsfasepolitikk, altså en personalpolitikk tilpasset den livsfasen den ansatte befinner seg i. Kommunen gjennomførte samtaler med en rekke arbeidstakere som nærmet seg pensjonsalder og spurte dem hva som skulle til for at de ville stå i jobben lenger. Ut fra disse samtalene utformet kommunen seniortiltakene sine. Lønnsom seniorpolitikk Det kan være svært lønnsomt å ha en god seniorpolitikk. Erfaringer fra for eksempel Haugesund og Sørum viser årlige utgifter på rundt 200.000 kroner for hver arbeidstaker som går av med AFP. I tillegg koster det å ansette og lære opp nye. – Erfaringene folk har opparbeidet seg gjennom arbeidslivet er ofte umulige å kjøpe på noe arbeidsmarked. Spesialiserte arbeidstakere som både kjenner jobben og organisasjonen sin, kan det ta flere år å lære opp. Derfor gjelder det å holde på arbeidstakere som sitter på viktig kompetanse, mener organisasjons- og personaldirektør Anne Hellandsjø. Da flere fikk tilrettelagt seniortiltak, gikk sykefraværet kraftig ned, og på tre år ble andelen AFP-pensjonister halvert. Tøft å si nei Et av seniortiltakene er å jobbe 80 prosent til full lønn. Dette er en ordning den ansatte må søke om å få. – Det kan være krevende å avslå en søknad. Et nei er et signal om at vi ikke ser på arbeidsoppgaven som Anne Hellandsjø, prioritert. De som får ja kan være organisasjons- og dyktige renholdere, sykepleiere, personaldirektør. sentralbordansatte eller andre som sitter på viktig kompetanse. Noen får ja til en annen ordning enn den de har søkt på, for eksempel kortere normalarbeidstid. Begrunnelsen kan være at dette er bedre for helsa, sier Jan Olav Haugen, seniorrådgiver i organisasjons- og personalavdelingen og ansvarlig for eldresatsingen i kommunen. Flere vil stå lenger i jobb Aldri har så mange arbeidstakere sagt at de vil jobbe så lenge som i dag, ifølge en undersøkelse. I fjor ønsket arbeidstakerne å gå av med pensjon når < 36 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL