Et smittefritt miljø har aldri vært viktigere Smitte som spres på grunn av forurenset utstyr og miljø kan skape store konsekvenser for både ansatte og beboere ved norske sykehjem. Deconx har utviklet markedets beste løsning innen desinfisering. Metoden er skånsom og miljøvennelig og skaper et tryggere inneklima og arbeidsmiljø. Deconx DX1 – for et moderne og effektivt smittevern Virus og bakterier ser ikke forskjell på ansatte og beboere artell.noEt smittefritt miljø har aldri vært viktigere Smitte som spres på grunn av forurenset utstyr og miljø kan skape store konsekvenser for både ansatte og beboere ved norske sykehjem. Deconx har utviklet markedets beste løsning innen desinfisering. Metoden er skånsom og miljøvennelig og skaper et tryggere inneklima og arbeidsmiljø. Deconx DX1 – for et moderne og effektivt smittevern Virus og bakterier ser ikke forskjell på ansatte og beboere artell.no “Dokumentasjonen viser at produktet er eektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.“ Statens Legemiddelverk Referanser og mer informasjon på: www.deconx.com Kontaktoss:post@deconx.com • 22 16 51 60 Vollsveien 13c • 1366 Lysaker, Norge fbaargang2016 fbseksjonHEL