SEKSJONSLEDER Verdensmester globalt, skviset ut lokalt Noen ganger er det ikke nok å være verdens beste. En norsk helsefagarbeider er regjerende verdensmester i yrket. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å bane vei for yrkesgruppa i Kommune-Norge. Helsefagarbeideren Jenny-Marlen Fossan ble belønnet med gull i Brasil for sin innsats under siste Yrkes-VM. Vi i Fagforbundet er mildt sagt stolte – ikke minst fordi det viser at vi har et utdanningssystem som sender ut svært kompetente yrkesutøvere til arbeidslivet. Det er fristende å ta for gitt at helsefagarbeiderne har en naturlig plass i kommunene våre – på sykehjem og i hjemmesykepleien. Slik er det imidlertid ikke. I kommune etter kommune ser vi at mange helsefagarbeider- og hjelpepleierstillinger blir omgjort til sykepleierstillinger. Vi har inntrykk av at flere Det er ingen ting i veien for politikere og ansatte i at en helsefagarbeider skal administrasjonen tror kunne utføre sykepleiefaglige de er lovpålagt å ha oppgaver. folk med en bestemt utdanning i bestemte funksjoner. Det stemmer kun i liten grad. Norsk helselov vektlegger faglig forsvarlighet foran profesjon. Det er med andre ord ingen ting i veien for at en helsefagarbeider skal kunne utføre sykepleiefaglige oppgaver så lenge personen har den kompetansen som kreves. Fagforbundet arbeider for at arbeidsgiverne skal ta i bruk et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Målrettet virksomhet i kommunen oppnås kun når de har full oversikt over hvilken kunnskap som kreves – og hvordan de kan skaffe seg den. I mange tilfeller kan en helsefagarbeider gjøre jobben. Det nytter ikke å stikke nesa i været og nekte andre yrkesgrupper oppgaver. Vi kan mangle opp mot 100.000 helsearbeidere i løpet av de neste 20 årene. Skal vi bli verdensmester også på hjemmebane, gjør vi klokt i å satse på alle yrkesgruppene – ikke bare høyskolegruppene. Raymond Turøy 42 < Fagbladet 6/2016 Velferdens mannskap er kvinner Seksjon helse og sosial i Halden og Aremark markerte assistentenes dag 20. mai. Zahra Shahrokhi og Hege M. Jensen fra seksjonsstyret besøkte de ansatte på Brygga omsorgsboliger med gaver og med informasjon om veien til fagbrev. KES Engasjement for ernæring Michaela Getz, leder i Norsk sin fagligpolitisk kompetanse ernæringsfaglig forening, har i politiske debatter og besluttakket ja til et ettårig engasje-ningsprosesser. ment i Fagforbundet. Hun skal Sammen med Lobna El- arbeide både for Seksjon helse Masrouri fra Norske kosmetoog omsorg og for organisa-logers og hudterapeuters sjonsenheten for å spre infor- forbund er Getz engasjert i LO masjon om ernærings faget og Fagforbundets organisaog yrkesgruppene i ernæring sjonsutvikling blant selvstendig innad i Fagforbundet. næringsdrivende. KES Hun skal også bidra med Nye navn i Faggruppe hudpleie Faggruppe hudpleie utvider med to nye medlemmer: Yvonne Palacios og Monika Andersen. Palacios er tidligere rektor ved hudpleieskole og skal bidra i arbeidet med nytt undervis ningsmateriell til hudpleielinja i den videregående skolen. Lobna El-Masrouri leder Andersen er farmasøyt med faggruppa, som til nå har spesialkompetanse på hud. Har bestått av henne og fem andre skrevet bok om kosmetisk medlemmer: Anne Holmstrøm, kjemi, og skal også delta i Kari Tveranger, Randi Louise arbeidet med nytt undervis-Hegg Iversen, Laila Elisbeth ningsmateriell til videregående. Fure og Vibeke Dahl. KES Gratis abonnement Fagforbundets yrkesaktive ambulansearbeidere, lærlinger og studenter får ett års abonnement på Ambulanseforum. Arbeidsutvalget vedtok dette etter forslag fra Faggruppa for prehospitale tjenester. KES colourbox.com Foto: Fagforbundet Halden og Aremark fbaargang2016 fbseksjonHEL