REGNSKOGENIKAMBODSJA AKTIVIST: Chheng Sophan tar med seg en beslaglagt motor- sag til skogsleiren der aktivistene overnatter. VANLIG SYN: Aktivistene har ikke ressurser til å ta hånd om plankehaugene, og ofte frakter de ulovlige skogshuggerne bort trevirket før myndighetene rekker å gripe inn. av 175 land når det gjelder korrupsjon. Megan MacInnes i Global Witness sier det fins veldokumenterte koblinger mellom foretak som hogger skog og politikere og det militære. – I tillegg har du tolltjenestemenn og politi som også er bestukket eller direkte innblandet i handelen, sier hun. Dansk smarthjelper Flere internasjonale organisasjoner har fått øynene opp for den illegale avskogingen i Prey Lang. Den danske organisasjonen Danmission har utviklet en app som skal gjøre aktivistenes arbeid enklere. Med appen kan de bilder, spille inn lyd og enkelt kategorisere materialet etter hvilken type hogst det er snakk om. – Først tar jeg et bilde, så sjekker jeg om det ser bra ut, og i så fall sparer jeg det, krysser i ruta for at det handler om ulovlig felte trær, om det er en stubbe eller et helt skogsområde, og så videre. Så lastes all informasjonen opp i databasen så fort jeg får mobildekning igjen, forklarer aktivisten Chheng Sophan. Mary Luthy har vært med på å utvikle appen. Fra sitt kontor i Phnom Penh kan hun følge rapportene fra Prey Lang. – Det er selvsagt gøy å se at appen fungerer, men det stikker i hjertet når jeg ser hva som holder på å skje med Prey Lang. Ernst Jürgensen er ansvarlig for Danmissions arbeid i Kambodsja og sier at de lokale aktivistene har tøffe utfordringer. Han forklarer at det er store økonomiske interesser bak skogsindustrien – interesser som ikke sjelden går opp til sam funnets toppsjikt. Han ønsker at de nordiske regjeringene og EU stiller større krav til den kambodsjanske regjeringen om å handle og å opprettholde de skoglovene som faktisk fins. – Mitt inntrykk er dessverre at EU og de nordiske regjeringene legger større vekt på handelsmuligheter enn på å sikre naturressursene i Kambodsja, sier Jürgensen. Han syns imidlertid det er oppløftende å se hvor mange av Prey Langs innbyggere som går sammen for å bevare skogen. Vil fortsette kampen Tilbake i skogen har aktivistene kommet overens med Hee om at han skal få fortsette. De er for få til å beslaglegge tømmeret og rekker ikke å brenne det opp. Hee lover å aldri mer hogge skog, og for å bekrefte løftet, blir han bedt om å ta en slurk vann fra en skål før han forsvinner med tømmerlasten. Som aktivistnettverk uten reell makt er PLCNs verktøy begrenset i slike situasjoner. Deres oppgave er i hovedsak å dokumentere hva som skjer med skogen, spre kunnskap og forsøke å få myndighetene til å agere. Det sistnevnte er ofte vanskeligst fordi mange aktører i skogsindustrien har nære forbindelser til politikere på lokalt og nasjonalt nivå. Til tross for motstanden tror PLCN-lederen Hoeun Sopheap at de har mulighet til å bidra til å beskytte skogen. – Vi elsker vår skog. Selv om vi ikke kan stoppe all avskogingen, vil vi fortsette å gjøre det vi kan med de midlene vi har, sier han. AVSLØRT: Skogshoggerne ble oppdaget midt i tre - fellingen. De etterlot motor- saga i stammen før de stakk av. Artikkelen har tidligere vært publisert i Verdens- magasinet X. Fagbladet 6/2016 < 57 fbaargang2016 fbseksjonHEL