Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Det fikk også 40-årsjubilantene Tore Moen, Laila Johanne Haugland, Åse Helle, Lovise Henningea Larsen, Bjørg Larsen, Erna Hagfors og Bjørnar Bye. Tekst: Åge Bergquist I Fagforbundet Bodø feiret vi våre jubilanter på pensjonistenes julebord. Flotte jubilanter 25-årsjubilantene Inger Lund, Tone Løvdahl. Irene Crough Pettersen og Elsa K. hedret i Bodø Kristoffersen fikk nåler, diplom og blomster. 25-ÅRSJUBILANTER: Mariann Valberg (foran fra venstre), Vigdis Johnsen, Fritz Lund, Gerd Jakobsen og Kristin Heide Nymoen. Bak fra venstre: Marit Olausen, Svein Coucheron, Line-Merete Veimoen, Hilde Moe, Jeanette Paulsen, Herbjørg Brathen, Esther Marie Moen og Tone Normann. Hedersgjesteri Harstad Fagforbundet Harstad hadde i desember en sammenkomst for våre jubileumsmedlemmer. Dette er medlemmer med enten 25 års medlemskap i Fagforbundet eller hele 40 år i LO. Jubileumsmedlemmene fikk foruten et hyggelig samvær med god servering, utmerkelser som nål, diplom og et solidaritetsbevis til Fagforbundets barneby. Tekst og foto: Rolv H Sareussen 40-ÅRSJUBILANTER: Eva Torhild E. Hansen (foran fra venstre), Marianne Kildal. Bak fra venstre; Knut Eilertsen, Mikael Martnes og Steinar K. Bakken. Heder og ære i Vågå På årsmøte i februar hedret Fagforbundet Vågå både tillitsvalgte og jubilanter. Det ble delt ut 25-årsnåler og 40-årsnåler med diplom. Fra venstre Anne Marie Nesset fra Fagforbundet Oppland, 25-årsjubilantene Solrun Alme og Helene Husby Holø, 40-årsjubilant Wenche Gården, 25-årsjubilantene Målfrid Skogheim og Anne Lise Andersbakken, leder Rita Danielsen Benrud og 25-årsjubilanten Randi Ødegård Holen. Oddny Damstuen og Arnulf Berge skulle fått 40-årsnål, og Joar Visdal skulle fått 25-årsnål, men de hadde ikke anledning til å komme denne kvelden. Tekst: Anne Britt Sætrumsmoen Fagbladet 6/2016 < 63 fbaargang2016 fbseksjonHEL