ORANGE HELSE ASBle etablert som et datterselskap av Orange GroupAS i 2007. Vikarbyrået leier inn helsearbeidere fra utlandet, og tilbyr dem som vikarer til over 80 kommuner over hele landet. Ordinær timelønn for vikarene var 68 litauiskelitas (LTL), som tilsvarer ca 186 kroner. ORANGE HELSE ASBle etablert som et datterselskap av Orange GroupAS i 2007. Vikarbyrået leier inn helsearbeidere fra utlandet, og tilbyr dem som vikarer til over 80 kommuner over hele landet. Ordinær timelønn for vikarene var 68 litauiskelitas (LTL), som tilsvarer ca 186 kroner. Orange-vikarer fikk fast jobb Ieva Kraujeliene fryder seg over norsk lønn og fast stilling i Hjelmeland kommune. Tillitsvalgte i Fagforbundet viste henne veien ut av vikarlivet. Tekst og foto: KATHRINE GEARD D D en tidligere vikaren Ieva Kraujeliene er selvfølgelig glad for å ha fått høyere lønn. Men det beste med fast jobb er at hele familien hennes kunne komme til Norge. – Det var tøft å reise fram og tilbake mellom jobben her i Norge og barna og mannen min hjemme i Litauen, sier Ieva Kraujeliene. Sykepleieren kan langt på vei takke Fagforbundet Ryfylke for at hun ikke lenger har kontrakt med vikar byrået Orange Helse, men en trygg, fast stilling ved Hjel meland omsorgssenter. Fagforbundet reagerte Mens store byer som Bergen og Oslo først nå kutter ut vikarbyrået, forsvant Orange Helse fra lille Hjelmeland kommune i Rogaland for om lag tre år siden. Det skjedde etter at Fagforbundet lokalt tok affære og stilte spørsmål ved vikarbruk og arbeidsbetingelser. – Vi var ganske pågående, forteller hovedtillitsvalgt Ingunn Marie Ellertsen og leder og plasstillitsvalgt Hilde Hodne Smith. Fant dårlige betingelser Kommunens avtale med Orange Helse ble inngått i 2012 uten forutgående drøftinger med fagforeningene. Men Ellertsen krevde innsyn i avtalen og vikarenes arbeidsbetingelser, og reagerte på flere forhold. Som lønnsnivå, restriksjoner mot å søke arbeid utenfor selskapet, beskjed om lønnsutbetaling via sms og overtidsbetaling først etter ti timer. Ifølge Orange Helses egne opplysninger var vikarenes timelønn i tråd med KS` minstelønnssats for høyskoleutdannende, og ga sykepleierne fra Litauen bedre kjøpekraft enn norske sykepleiere. For Ellertsen var poenget at vikarene skulle ha samme lønn og arbeidsvilkår som de fast ansatte ved omsorgssenteret. Hun understreket retten til likebehandling overfor ledelsen og ba om at vikarbruken opphørte. Omtrent samtidig inviterte hun tre Orange-vikarer til sitt kontor. – Jeg fortalte dem om rettigheter, lover og regler. Blant annet at de ifølge EUs vikarbyrådirektiv har krav på samme lønn som norske kollegaer. Pendlet fram og tilbake Ieva Kraujeliene kom i kontakt med Orange Group Baltic i Litauen. Etter tre måneder med daglig språkopplæring, var hun klar for det norske arbeidsmarkedet i mai 2012. Mens hun lærte norsk, hadde Orange lett etter jobb og ordnet med autorisasjon. Kraujeliene havnet i Hjelmeland og fulgte en turnus med fire uker på jobb i Norge og to uker på jobb i Litauen. – Jeg hadde lest litt om Orange på internett, både positivt og negativt, men visste ikke så mye om byrået. Jeg så det som en god sjanse til å få en bedre betalt jobb. Og det virket tryggere enn å reise ut på egen hånd, sier Kraujeliene. – Kjente dere til at de fast ansatte hadde bedre vilkår? – Nei, vi visste ikke noe om lønna til de andre, men 4 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR