AKTUELT Foto: Morten Hansen Frykter tøffere turnus Flertallet i det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget foreslår at arbeidsgiver på egen hånd skal kunne endre turnusplanene for dem som jobber kvelder og helger. – Dette vil være et alvorlig tilbakeslag for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, mener blant andre Fagforbundets leder, Mette Nord. Sammen med lederne i Sykepleierforbundet, Delta og FO går hun til frontalangrep mot arbeidstidsutvalgets flertallsforslag. PF INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret er glad de ble enige. Fra venstre Pål N. Arnesen, YS Stat, Tone Rønoldtangen, LO Stat, Petter Aaslestad, Unio, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statens forhandlingsleder Gisle Norheim. Statsoppgjøret i havn Etter å ha meklet på overtid hele natta, ble staten og de ansattes organisasjoner i slutten av mai enige om et anbefalt resultat. Resultatet innebærer blant annet at det blir et generelt tillegg på 1,15 prosent og en lokal pott på 1,5 prosent. Tøft oppgjør – Dette har vært et svært tøft oppgjør, men vi kom i mål med et akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat i en pressemelding. – Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlin gene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt, sier hun. Hovedpunktene i avtalen • De statstilsatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. • Et partssammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. • Det blir ingen endringer i pensjonen. Fagforbundet har i overkant av 1200 medlemmer som omfattes av statsoppgjøret. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: Werner Juvik Hedret for fotoreportasje Fotograf Werner Juvik høstet hederlig omtale for Fagbladets fotoreportasje «På sporet gjennom natta» da norsk fagpresse nylig hedret seg selv med fagpressepriser. Med sine bilder viser han arbeidet til renholdere, mekanikere og vedlikeholdsoperatører i Oslo Sporveier. Økning i pensjonen Grunnbeløpet i folketrygda økte fra 90.068 kroner i året til 92.576 fra 1. mai i år. Dette er en økning på 2508 kroner, tilsvarende 2,78 prosent. Tallgrunnlaget har vært drøftet med ulike pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeids forumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne. «Ryanair håver inn penger og har andre grunner enn flyavgiften til å legge ned på Rygge.» Per Valebrokk, redaktør e24 og Dine Penger «Etter mange års internasjonal innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående.» Rapport fra Godal-utvalget om krigen i Afghanistan 8 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR