• Livsviktige øvelser Alle visste hva som skulle gjøres da barnehagen begynte å brenne. Brannen i Frednes barnehage i Porsgrunn viste hvor viktig det er å holde jevnlige brannøvelser. Side 29 • Utfordringer med fjernlån I løpet av året skal nasjonalt biblioteksøk etter planen lanseres. Utfordringen er å gjøre det så enkelt og funksjonelt at lånekundene vil bruke det. Side 30 • Bibliotekets rolle i kriser FOKUS: Når lokalsamfunnet opplever en krise, trenger folk et sted å møtes. Her kan bibliotekene spille en viktig rolle, mener biblioteksjef Birgithe Schumann- Olsen i Øvre Eiker. Side 36 «Vi må begynne å verdsette hverandres kompetanse og ikke se oss blinde på at det kun er læreren som har en viktig rolle i oppvekstsektoren.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Skedsmo satser på seniorene Skedsmo kommune vil gjerne holde på arbeidstakere med viktig kompetanse. Konsulent Eva Korsmo Svensøy ved Skedsmo bibliotek er en av dem som setter stor pris på seniortiltakene. Side 32 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 6/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonKIR