KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Bibliotek er viktig for integreringen Ett av tre biblioteker har ukentlig aktiviteter for minoritetsspråklige, ifølge en ny undersøkelse der Norsk bibliotekforening har kartlagt folke bibliotekenes tilbud til denne brukergruppen. I tillegg viser undersøkelsen at tre av fem biblioteker har daglig besøk av minoritetsspråklige som bruker pc og bibliotekets nettverk, og at ett av fem bibliotek daglig hjelper minoritetsspråklige med å lese brev, fylle ut skjemaer og kopiere dokumenter. Camilla Sørbye leder bibliotekforeningens spesialgruppe for flerkulturelle tjenester, og hun mener undersøkelsen dokumenterer at bibliotekene gjør mye for integrering. – Biblioteket skal være for alle som bor i landet. Hvis vi ikke tilrettelegger for integrering, oppfyller vi ikke bibliotekloven, sier hun til Klasse- SKUFFET: Kinoeierne er skuffet over Kulturdepartementet og filmmeldingene, som de mener undergraver kinoens posisjon. colourbox.com –Regjeringen trosserStortingets vilje kampen. PF colourbox.com Regjeringen ønsker å gjøre filmstøtten plattformnøytral. Det har kinobransjen protestert heftig mot, og Stortinget har bedt regjeringen vente. Det hører regjeringen ikke på. – Det er alvorlig når kulturvil undergrave kinoenes posistatsråden gripe inn og sørge ministeren og regjeringen sjon, og protesterte heftig. for at dette blir fulgt opp, viser at de ikke har lyttet til Ifølge Dagsavisen ble den sier Arild Grande. Stortingets vilje, sier Arild også hørt av kulturkomi-Ifølge statssekretær Bård Grande, som er Aps kulteen på Stortinget, som i Folke Fredriksen i Kulturdeturpolitiske talsperson til filmforliket ba regjeringen partementet gjelder hørin- Gratis barnehagetid Dagsavisen. om å utsette innføringen av gen en overordnet forskrift plattformnøytral støtte inntil om tilskudd til produksjon og er en suksess Flere plattformer det er avklart hvordan kom-formidling, mens Stortingets Gratis kjernetid har løftet inkludering og språkkunnskap blant barn med innvandrerbakgrunn. Likevel hadde mange av dem hatt godt av å starte enda tidligere i barnehage, ifølge Fafo-forsker Berit Bråthen. Flere studier viser at barn som har gått i barnehage har bedre språkutvikling senere og gjør det bedre på skolen. – Men å starte i barnehagen ett år før skolestart er ikke tilstrekkelig for å bli god i norsk. Derfor må det rekrutteres tidligere, sier Bråthen. PF Et sentralt grep i filmstøtten, som nettopp har vært ute på høring, er å forenkle den og gjøre den plattformnøytral. I praksis betyr det at støtteordningene ikke lenger skal være bygget rundt kinofilmer, men at film produsert for andre plattformer, for eksempel nettdistribusjon (streaming) også skal være kvalifisert til filmstøtte. Kinobransjen mente dette mersielle digitale aktører som tjener penger på å formidle norsk innhold, skal bidra til å finansiere nytt norsk innhold. – Vedtak må følges opp I høringsdokumentet står det imidlertid at Stortinget stilte seg bak regjeringens forslag om mer fleksible tilskuddsordninger. – Stortingets behandling er ikke til å misforstå. Nå må føringer om å vente gjelder en underordnet forskrift om formidling. Den vil bli fulgt opp av departementet, ifølge statssekretæren. Mange kinoer oversett Mange små og mellomstore kinoer er skuffet over at de ikke ble invitert til å komme med en høringsuttalelse. Mange av dem har likevel sendt inn sine innspill. PF 28 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR