Kan få gratis fagskoleutdanning Hvis du er barne- og ungdomsarbeider og har fem års erfaring i å arbeide med barn mellom null og seks år, kan du nå få gratis fagskoleutdanning i arbeid med barn med særskilte behov. Det er AOF i Telemark og Vestfold som tilbyr utdanningen, som starter opp i august, i år, og som avsluttes i juni 2018. Studiet gir 60 fagskolepoeng, og de som oppfyller kravene til fagutdanning og arbeidserfaring, kan få det finansiert fra Utdanningsdirektoratet. Etter å ha gjennomført utdanningen skal studentene kunne kartlegge faglige pro blemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov. Utdanningen skal gjennomføres med lærerstyrt undervisning i Larvik en kveld i uka, og den innebærer også ti ukers praksis. PF Foto: Anne Myklebust Odland To millioner til digitale kulturprosjekter Kulturdepartementet har utlyst to millioner kroner til pilotprosjekter der målet er å øke kultur i det digitale markedet. – Digitalisering og globalisering gir nye muligheter for produksjon, formidling og distribusjon av kunst og kultur, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. – Utvikling og testing av nye formidlingsmodeller kan være dyrt og risikabelt. Men det er med prøving, feiling og utvikling vi kommer videre. Derfor ønsker jeg å bidra til mer testing og utvikling, sier hun. PF Skjerper kontrollen av privatskoler Regjeringen foreslår å endre regelverket og skjerpe kontrollen av private fagskoler og høgskoler. – De aller fleste aktører driver redelig og godt. Men det er behov for å skjerpe kontrollen slik at vi sikrer at tilskuddene fra staten kommer studentene til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. PF Erfarte hvor viktig brannøvelsene er Da barnehagen begynte å brenne i åpningstida, med både barn og ansatte til stede, erfarte alle hvor viktig det er med brannøvelser. I mai skjedde det tragiske, som ingen trodde skulle skje; Frednes barnehage i Porsgrunn begynte å brenne i barnehagens åpningstid. Under morgenstunden sammen med barna, tar det fyr i barnehagen i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Uten dramatikk tar de ansatte barna med seg ut av barnehagen og går over til Frednes sykehjem, som ligger rett over veien. Sammen, og på trygg avstand, ser de at barnehagen brenner ned mens brannmannskapet prøver å slokke flammene. – Vi har ofte hatt brannøvelser i barnehagen, slik at alle vet hva vi skal gjøre. Takket være treningen med barna kjente alle seg trygge og beholdt roen, selv midt i den dramatiske situasjonen, forteller formidabel jobb under brantillitsvalgt Gudny Moholt. nen. Alt gikk etter boka. De Blant de ansatte er det også sitter igjen med en erfaring få to lærlinger, Julie Eriksen og andre lærlinger har gjort seg Daniel Smith, som gjorde en i læretida, og som heldigvis SØRGELIG SYN: Frednes barnehage skal bygges opp igjen. VIKTIG ERFARING: Fagforbundets plasstillitsvalgt, Gudny Moholt (t.h.), og lærlingene Julie Eriksen og Daniel Smith fikk erfare hvor viktig det er med brannøvelser i barnehagen – selv om de gjerne skulle ha vært opplevelsen foruten. er en opplevelse som få andre skal gjennom. – Det var lærerikt, selv om de aller helst hadde sett at dette ikke var virkelighet, men kun en øvelse, sier de. Frednes barnehage holder nå til i en nedlagt barnehage i en annen bydel i Porsgrunn, som ble malt og gjort klar i langhelgen som fulgte, slik at barna hadde en ny barnehage å gå til mandag morgen. Her vil de være til en ny barnehage blir bygd opp igjen. Tekst og foto: NINA LUND Fagbladet 6/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR