Illutstrasjonsfoto: colourbox.com eksempel biblioteket i Tønsberg og Nøtterøy har to måneders sperrefrist for fjernlån på sine nyinnkjøpte bøker. Vi må ha lik praksis, sier biblioteksjef Jørgen Hovde i Andebu. Kortreiste lån Biblioteksjef Tone Moseid ved biblioteket i Tønsberg og Nøtterøy forklarer sperrefristen slik: – Vi er et stort bibliotek som får mange forespørsler om fjernlån. Samtidig har vi et begrenset mediebudsjett, og vi ønsker å prioritere våre egne kunder og vår egen region. Derfor mener vi det er urimelig å sende våre bøker rundt i landet, og at den løsningen vi har landet på er en fornuftig kompromissløsning. Biblioteket var med på piloten som ble kjørt i 2014 og 2015, og Moseids erfaring er at det er en del som gjenstår før en ferdig løsning kan lanseres nasjonalt. Men hun regner med at det vil bli gjort et godt stykke arbeid fram mot lanseringen. – Jeg mener det må kunne legges inn i et nasjonalt søk at lånene i størst mulig grad skal være kortreiste. Det gir ikke lånerne et bedre tjenestetilbud at bøkene befinner seg i en transportkasse. Og boka kan jo like gjerne hentes fra Andebu som fra Tønsberg, men slik fungerer det ikke i dag. ENKLERE: Nasjonalt biblioteksøk skal gi bedre tilbud til lånekundene. – Samtidig er nasjonalt biblioteksøk et spennende prosjekt som vi selvsagt ønsker å være med på, legger hun til. Fordel i ei brytningstid – Jeg mener utviklingen kan gi oss en fordel, sier Jørgen Hovde. Han understreker at bibliotekene er inne i ei brytningstid der de skal fylle nye behov og bli en arena for debatt og informasjon og et sted der mennesker møtes. Det trenger de plass til, og kanskje kan dette gå ut over den plassen de har til å vise fram bøker til utlån. – Da kan fjernlån og nasjonalt biblioteksøk spille en viktig rolle fordi bøkene fins, selv om de ikke er akkurat hos oss. Vi kan tillate oss å gå litt ned på samlingen for å kunne fylle de nye rollene, sier bilbioteksjefen. Han mener også at en slik utvikling kan bidra til at enkeltbibliotek kan samarbeide om å spesialisere seg på ulike felt, og på den måten ha en «flytende» bokstamme som vandrer mellom lånekundene uavhengig av hvor de befinner seg. – Det blir en ny måte å tenke på, en overgang fra «just in case» til «just in time», sier Jørgen Hovde. Fagbladet 6/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonKIR