Uunnværlige – Seniorene er den mest stabile arbeidskraften vi har. De er ferdig med barn og eventuelle skilsmisser, sier personaldirektør Anne Hellandsjø i Skedsmo kommune. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT E E va Korsmo Svensøy har alltid trivdes godt i jobben sin, så da konsulenten ved Skedsmo bibliotek fikk tilbud om seniortiltak, slo hun til. Da hun ble 62 år, søkte hun og fikk ja til å jobbe 80 prosent og få full lønn. – Jeg vet ikke om jeg ville sluttet tidligere uten seniortiltaket, men det er et fantastisk godt tilbud, og ordningen gjør at jeg fortsatt har gnisten på jobb. Svensøy har fri hver mandag, noe som også er praktisk i forhold til turnusen. På fridagene trimmer hun gjerne og går turer. Eller hun tar en langhelg med mannen på hytta. – De første par årene måtte jeg gjøre de samme arbeidsoppgavene som før, selv om jeg jobbet 80 prosent. Da ble jeg fryktelig sliten. Men etter at jeg sa fra om dette noen ganger, Anne Hellandsjø, tok en annen over noen av organisasjons- og oppgavene mine, sier Eva personaldirektør. Korsmo Svensøy. Dempet eldrebølgen I Skedsmo startet seniortiltakene i 2003. En lokal eldrebølge slo inn blant de ansatte, og organisasjonen ble tappet for verdifull kompetanse. I tillegg gikk en tredel av arbeidstakerne ut i avtalefestet pensjon (AFP), noe som kostet kommunen mye. Personalavdelingen tok derfor initiativet til en livs livsfasen den ansatte befinner seg i. Kommunen gjennomførte samtaler med en rekke arbeidstakere som nærmet seg pensjonsalder og spurte dem hva som skulle til for at de ville stå i jobben lenger. Ut fra disse samtalene utformet kommunen seniortiltakene sine. Lønnsom seniorpolitikk Det kan være svært lønnsomt å ha en god seniorpolitikk. Erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Haugesund og Sørum, viser at de får rundt 200.000 kroner i årlige utgifter for hver arbeidstaker som går av med AFP. I tillegg koster det å ansette og lære opp nye. – Erfaringene folk har opparbeidet seg gjennom arbeidslivet er ofte umulige å kjøpe på noe arbeidsmarked. Spesialiserte arbeidstakere som både kjenner jobben og organisasjonen sin, kan det ta flere år å lære opp. Derfor gjelder det å holde på arbeidstakere som sitter på viktig kompetanse, mener organisasjons- og personaldirektør Anne Hellandsjø. Halverte antallet AFP-pensjonister – Da flere fikk tilrettelagt seniortiltak, gikk sykefraværet kraftig ned, forteller Hellandsjø. På tre år ble andelen AFP-pensjonister halvert. – Det er som regel flere forklaringer på at folk velger å fortsette å jobbe. Men generelt gjelder at dersom den ansatte har et dårlig forhold til sin leder, hjelper ingen tiltak. Da orker du ikke gå på jobben, sier Anne SENIOR: Seniortiltakene er et fantastisk godt tilbud, og ordningen gjør at jeg fortsatt har gnisten på jobb, sier Eva Korsmo Svensøy. fasepolitikk, altså en personalpolitikk tilpasset den Hellandsjø. < 32 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR