colourbox.com colourbox.com utstillingen, ble han svett: Hands Up, Don’t Shoot – Artists Respond. Den politiske nøytraliteten i biblioteket er svært viktig. Bonner forteller at han passet på ikke å uttale seg om politiske spørsmål fordi bibliotekets nøytralitet er hele grunnlaget for at alle skal kunne kjenne seg velkomne. Ingen ansatte fikk lov til å diskutere hendelsene i byen i eller rundt skranken. Tittelen på kunstutstillingen kunne imidlertid leses som støtte til den ene siden i konflikten, og for første gang måtte han argumentere sterkt for at han stolte på kunstnerne. Utstillingen ble en suksess, og også motstanderne opplevde at bildene berørte dem. Mens jeg hører på Scott Bonner, grubler jeg på om det som skjedde i Ferguson kunne ha skjedd i Hokksund. Det virker så fjernt. Jeg ser for meg Stasjonsgata og Rådhusgata, to helt vanlige sentrumsgater som fins i mange norske småbyer. For 20 år siden gikk det nynazister i disse gatene. De kom også inn på biblioteket i uniform. Sommeren 1995 kom oppgjøret på Kantumbrua, mellom blitzerne og nynazistene. Den slåsskampen ble et vendepunkt for bygda. Folk møtte opp og gikk i fakkeltog for å ta avstand fra nazistene og rasismen. Bevegelsen «Øvre Eiker viser ansikt» ble dannet, og det ble født en bevissthet om at toleranse og inkludering er noe vi må jobbe med kontinuerlig. Den dag i dag lever fortellingen om dette videre hos befolkningen i kommunen, og toleransearbeidet gjenspeiles i kommunens visjon «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Det utviklet seg ikke til noe Ferguson i Hokksund. Men historien forteller oss at vi aldri vet hva som kan skje. I oktober 2015 ble det malt hakekors på rådhuset i Øvre Eiker. Krisa kommer oftest uanmeldt og kan ramme oss alle, selv hvor utopisk det kan virke i rolige tider. I foredraget sitt nevnte Bonner også temaer som naturkatastrofer og flyktningstrøm. Hovedbudskapet hans var at alt det han gjorde den urolige høsten for halvannet år siden, var normalt bibliotekararbeid, bare litt mer intenst. Den jobben vi alle gjør hver arbeidsdag, er den treningen som skal til for å stå opp når en krise rammer lokalsamfunnet vårt. Artikkelen har tidligere vært publisert på bibforb.no – nettsidene til Bibliotekarforbundet. Fagbladet 6/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonKIR