KAN DU AVSPASERE I TILKNYTNING TIL FERIEN? Avspasering er en avtale inngått mellom leder og den ansatte, eller en lokal særavtale/personalreglement i virksomheten/ kommunen. Dermed må dette sjekkes ut lokalt, eventuelt med lokal tillitsvalgt/fagforening. Fagbladet har spurt Fagforbundets ferieekspert Herdis Schärer om arbeidstakeres ferie- rettigheter. Her er svarene. HVA ER FERIEPENGER? Er du over 60 år gammel og jobber på tariffavtale? Da er du feriepengevinner. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret, altså året før. Som lønn regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og liknende. Du har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du tariffavtale, øker dette til 12 prosent. Og er du over 60 år, er satsen 12,5 prosent i ferieloven og 14,3 prosent med tariffavtale. Utbetaling av feriepengene framstår normalt som skattefritt. Men likevel regnes de inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at du betaler litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke trekkes skatt av feriepengene når de blir utbetalt. Fagbladet 6/2016 < 47 Foto: colourbox.com fbaargang2016 fbseksjonKIR