AKTIV PÅ JOBBAKTIV PÅ JOBB Hvem går lengst? Vi plasserte en skritteller på ansatte i seks ulike yrker. Se hvor langt de går i løpet av et arbeidsår. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Illustrasjon/grafi kk: VIDAR ERIKSEN fbaargang2016 fbseksjonKON