12 < Fag- Eva Iren Slemmen (56) Vaskeriansatt på Fagerborg sykehjem 844,5(17,97 km i uka) Km per år Matchaporn «Noi» Kanereuw (29) Konsulenti Nav 1186(25,2 km i uka) Km per år Glenn Larsen (44) Spesialarbeider på Østre Gravlund 1065(22,7 km i uka) Km per år • Deltakerne gikk med en skritteller på seg i fem arbeidsdager – kun i arbeidstida. Avstanden de gikk i løpet av én uke, er ganget med 47 (arbeidsuker pr år) for å finne ut hvor langt de går i løpet av ett år. • På kartet har vi plassert dem på E20 nedover Europa. Vi har brukt NAFs ruteplanlegger for å finne ut hvor i Europa den enkelte havnet. • De seks personene kommer fra tilfeldig utvalgte yrker. Eva Iren Slemmen (56) Vaskeriansatt på Fagerborg sykehjem 844,5(17,97 km i uka) Km per år Matchaporn «Noi» Kanereuw (29) Konsulenti Nav 1186(25,2 km i uka) Km per år Glenn Larsen (44) Spesialarbeider på Østre Gravlund 1065(22,7 km i uka) Km per år • Deltakerne gikk med en skritteller på seg i fem arbeidsdager – kun i arbeidstida. Avstanden de gikk i løpet av én uke, er ganget med 47 (arbeidsuker pr år) for å finne ut hvor langt de går i løpet av ett år. • På kartet har vi plassert dem på E20 nedover Europa. Vi har brukt NAFs ruteplanlegger for å finne ut hvor i Europa den enkelte havnet. • De seks personene kommer fra tilfeldig utvalgte yrker. fbaargang2016 fbseksjonKON