Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Merkeligavspaseringsregel SPØRSMÅL: Jeg har akkurat fått fast jobb som passiv nattvakt, og i og med at jeg ikke har noe opparbeidet ferie, er jeg ganske avhengig av å ha kontroll på mine avspaseringstimer. Vaktene er fra klokka 21.30 til 07.30, og vi har betalt for litt over seks av disse timene. Dersom jeg jobber en ekstra nattvakt og setter timene til avspasering, får jeg seks avspaseringstimer til gode, men dersom jeg skal avspasere en nattvakt, må jeg bruke ti avspaseringstimer (omregnet tid). Jeg har fått beskjed av min leder at det er «systemet» som gjør det slik, og at det ikke kan gjøres noe med. Kan det være mulig? Hvor bør jeg henvende meg Trude SVAR: Dette høres ikke riktig ut. Du kan henvende deg til tillitsvalgt på arbeidsplassen eller til din fagforening for å få hjelp. Hvis du ikke får lønn for den passive delen av nattvakta, og får lov til å avspasere en slik nattvakt, skal jo dette gå «opp i opp». Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten Hvem rapporterer verneombudet til? SPØRSMÅL: Vi har et nytt verneombud som er frikjøpt fra sin faste stilling tre dager annenhver uke og da sitter på foreningskontoret. Få vet egentlig hva vedkommende holder på med, så jeg lurer på hvem verneombudet rapporterer til? Kan ledelsen kreve en gjøremålsliste eller et regnskap over hovedverneombudets tidsbruk T. L. SVAR: Strengt tatt rapporterer hovedverneombudene bare til dem som har valgt dem, det vil si fagforeninger, klubber eller verneombudene. Samtidig forventer vi at hovedverneombudet rapporterer til ledelsen/HMS-leder om hendelser og aktiviteter som et nødvendig ledd i det løpende HMS-arbeidet. I utgangspunktet kan hovedverneombudet bruke den tida som er nødvendig, og det er vedkommendes skjønn som skal ligge til grunn. Dette finner du i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2 og 3-5. Skal det være fast kontortid til hovedverneombudets arbeid, skal det også foreligge en avtale med virksomheten om det. Når det blir en type arbeidsavtale som du beskriver, vil den som regel være basert på enighet mellom forhandlingspartene i virksomheten; fast frikjøpt tid skal reguleres. Det bør foreligge en oppgavebeskrivelse som forplikter, selv om det først og fremst går på tillit. Merk også at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge hovedverneombudets arbeidsoppgaver på en slik måte at vedkommende faktisk kan utføre vervet sitt uten å komme i arbeidsmessig klemme når det gjelder sine opprinnelige arbeidsoppgaver. Med andre ord må det være snakk om en eller annen vikarordning for hovedverneombudet når han eller hun utfører vervets oppgaver. Jeg skjønner behovet for fast tid, ikke minst for lokal arbeidsleder som skal tilrettelegge både for det ordinære arbeidet og disponere de ansatte på best mulig måte. Det er mange gode argumenter for at «Det bør foreligge en oppgavebeskrivelse som forplikter, selv om det først og fremst går på tillit.» hovedverneombudet har fast tid til planlegging, fordypning og forberedelser til møter, og for at ansatte kan ta kontakt til avtalte tider osv. Hva som er riktig tid, er umulig å si. Det avhenger av kompleksitet i jobben, antall ansatte, omfang av feil og avvik, personlige forhold for hovedverneombudet og liknende. Et nyvalgt hovedverneombud trenger nok også mer tid til å komme i siget med oppgavene sine enn et som har lang erfaring i vervet. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Fagbladet 6/2016 < 25 fbaargang2016 fbseksjonKON