«Fagforbundet er ein del av den fagrøyrsla som er tufta på verdiar som ligg til grunn for den velferda vi har.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Kommunene tvinges til sammenslåing Regjeringen legger ned skattekontorer og Nav-kontorer. Kuttene vil tvinge fram kommunesammenslåing, mener Gry Lægraid Sørensen i Faggruppe Nav i Fagforbundet. Side 28 • Utfordringer med fjernlån I løpet av året skal nasjonalt biblioteksøk etter planen lanseres. Utfordringen er å gjøre det så enkelt og funksjonelt at lånekundene vil bruke det. Side 30 • Få kurstilbud for kontoransatte FOKUS: Under 20 prosent av kommunale virksomheter har organiserte opplæringstiltak for kontoransatte. De er de med høyest utdanning fra før som deltar mest på kurs og annen videreopplæring, viser en Fafo-rapport. Side 36 Fagbladet 6/2016 < 27 Skedsmo satser på seniorene Skedsmo kommune vil gjerne holde på arbeidstakere med viktig kompetanse. Takket være gode seniortiltak er Vera Ø. Rogstad en av dem som fortsatt er i jobb. Side 32 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2016 fbseksjonKON