KONTOR OG ADMINISTRASJON Ordførere får ikke sykepenger Kommunene har i årevis betalt full lønn til sykmeldte ordførere og krevd refusjon fra Nav. Det blir det slutt på. Høyesterett har fastslått at ordførere ikke har krav på sykepenger fordi de ikke er å anse som arbeidstakere. De skal ved sykdom behandles på samme måte som frilansere og selvstendig næringsdrivende. De har ikke rett til sykepenger før dag 17, og sykepengene er begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. De 428 ordførerne får heller ikke feriepenger eller pensjonsopptjening etter kommunale ordninger, ifølge Infotjenester. VV ØKT PRESS: – Fjerner vi tjenester fra kommunen, øker presset på at den skal slå seg sammen med andre, mener Gry Lægraid Sørensen, leder av Faggruppe Nav i Fagforbundet. Foto: Kjell Inge Søreide Kilde: Digitalarkivet Nav-ansatte frykter dårligere tjenester Arbeidsministeren Men mange steder vil kommuner skal slå seg brukerne få dårligere sammen. vil ha færre Nav tjenester på grunn av – Hvis en kommune får kontorer. Tillits reiseveien, sier Lægraid færre og færre tjenester – valgt, frykter Sørensen, som leder Fag- skattekontoret blir borte, for de svakeste og gruppe Nav i Fagforbundet. barnevernet blir interkom munalt og Nav-kontoret knytter forslaget til Lettere tilgang Geografiske hensyn flyttes til større kommune på kirkebøker kommunereformen. Hun mistenker at politikere sentra – så blir kommunen Statsråden vil ikke tallfeste som vil ha færre Nav-konto-en ren bokommune. Tar du og tinglysninger Nylig gikk Digitalarkivet offisielt over til nye løsninger for skannet tinglysingsmateriale og skannede kirke- bøker. Trefflistene for søkene, spesielt for kirkebøkene, er forbedret og gir innsyn i hvilke listetyper ei bok inneholder og hvilke sokn boka dekker. Tinglysingsmateriale og kirkebøker ligger klare i den nye løsningen. De andre kildetypene, blant annet skiftemateriale, folketellinger og rettergangsmateriale, er foreløpig tilgjengelig i beta-utgaver, men blir klart før sommeren. VV hvor mange Nav-kontorer som skal bort, men slår fast at ingen ansatte kommer til å miste jobben. I dag er det cirka 450 kontorer, og 153 av dem har tre eller færre ansatte – I dag er det en statlig bemanningsgaranti på Nav-kontorene. Den garantien foreslår vi nå å oppheve, sier Hauglie. – Mange steder vil færre Nav-kontorer føre til lange avstander for brukerne. I Vestfold og Agder er dette ikke nødvendigvis så ille. rer har lett for å saksbehandle med utgangspunkt i sin egen hverdag, hvor kommunikasjonen er god. Mange steder er kollektivtrafikken dårlig utbygd, og Nav-klienten vil slite for å få kontakt med saksbehandleren. Hun mener derfor forslaget må ta individuelle hensyn knyttet til geografi. Press om sammenslåing Lægraid Sørensen ser ønsket om færre Nav-kontorer i sammenheng med kommunereformens ønske om at tjenestene vekk fra kommunen, øker presset på at den skal slå seg sammen med naboen, mener hun. Et mer robust fagmiljø Lægraid Sørensen mener like- vel at forslaget, gjort i god dialog mellom stat og kommune, kan ha sine positive sider. – Et større Nav-kontor kan skape et mer robust fagmiljø hvor de ansatte får flere saker å diskutere og hvor det blir lettere å bistå hverandre. Tekst: VEGARD VELLE 28 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON