Stress og sofasitting er svært skadelig Foto: Flickr Er du stresset og lite fysisk aktiv, øker risikoen for en tidlig død. Fysisk aktivitet og god stressmestring er enda sunnere enn det forskning tidligere har vist. En ny studie viser at de som var stresset og lite aktive både da de først ble spurt og ti år senere, hadde en økt sannsynlighet for å dø tidlig, sammenliknet med de som rapporterte om lavt stressnivå og mer fysisk aktivitet, ifølge forskning.no. – Det er aldri for sent å begynne å trene, selv om du har vært fysisk passiv i mange år, sier Linda Ernstsen, fra NTNUs institutt for syke pleievitenskap. Du trenger ikke å drive med ekstremsport. For det handler om å gjøre noe i stedet for ingenting. – Du bør ha som vane å være aktiv i alle fall en halv time hver dag – da reduserer du straks risikoen for å dø tidlig, sier forskeren til forskning.no. VV LEV LENGER: Det er aldri for sent å stresse ned og begynne å trene. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Siv Jensen vil legge ned statlige skattekontorer Skatteetatens oppgaver kan løses bedre enn i dag, mener finansministeren og STORDRIFT: – Skattyterne kan få et godt tjenestetilbud selv om antallet skattekontorer blir færre, mener finansminister Siv Jensen (Frp). Gode kollegaer gjør sykefraværet kortere vil legge ned halvpar ten av landets skatte- Kollegaene spiller en stor og ofte oversett rolle når en langtidssykmeldt medarbeider vender tilbake til jobb. Et dansk forskningsprosjekt kalt «Fasen etter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv» viser at gode kollegaer er like viktige som sjefen når en langtidssykmeldt medarbeider skal tilbake i jobben. Det kan være krevende å komme tilbake i jobb, og da er kollegaers støtte og forståelse viktig. Derfor bør lederen snakke med kollegaene om hvordan de best kan bidra til at den sykmeldte kommer tilbake, ifølge Personal og Ledelse. Forskerne fant også ut at kollegaer gir bedre støtte til sykmeldte som de liker godt, og at det gjør det enklere for dem å komme i jobb igjen. Bak forskningsprosjektet står helseorganisasjonen Defactum og Institut for Folkesundhed ved Aarhus universitet. VV kontorer. Skatteetaten har, på forespørsel fra finansministeren, levert et forslag til ny kontorstruktur med færre og større enheter. Dagens 107 kontorer foreslås slått sammen til 53, noe som betyr at 564 ansatte får nytt tjenestested. I et brev til Skatteetaten gir finansminister Siv Jensen (Frp) tydelig uttrykk for at det er «vesentlig større» stordriftsfordeler å hente ut i etaten enn man gjør i dag. – Skattyterne kan få et godt tjenestetilbud selv om antallet skattekontorer blir færre. – Fjerner seg fra brukerne – Igjen ser vi et forslag fra Finansdepartementet om å fjerne seg fra brukerne, sier Trond Finstad, nestleder i Fagforbundets seksjonsstyre for kontor og administrasjon. I denne omgangen blir skatteoppkreverne og kemnerne holdt utenfor, påpeker han. Finansministerens ønske om større og færre enheter begrunnes med et generelt behov for å effektivisere offentlig sektor. Siv Jensen viser til økt bruk av elektroniske tjenester og opprettelsen av Skatteopplysningen, som gjør at kundene kan få et godt tjenestetilbud selv om antall skattekontorer blir færre. Saksbehandlere flyttes Hvis vedtaket blir som foreslått, stenger kontorene for publikum 1. juni neste år. Innen siste halvdel av 2019 skal de ansatte ha blitt flyttet til sine nye arbeidsplasser. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 6/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON