SENIORTILTAK I SKEDSMO • 80 prosent jobb til 100 prosent lønn. Fridagen kan tas ut ukentlig, samles opp eller tas ut som kortere arbeidsdager. • Økt lønn: 24.000 ekstra første året etter fylte 62, 36.000 andre året og 48.000 tredje året. • Justering og tilpasning av arbeidsoppgavene. • Senioren må ha minst 70 prosent stilling og være AFP-berettiget for å kunne søke om seniortiltak. Fagbladet 6/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKON